U bent het misschien wel eens tegengekomen in uw werk/praktijk als professional of vrijwilliger: situaties waarin een huwelijk voor een van de echtgenoten is gaan aanvoelen als een soort gevangenis; hij of zij wil er wel uit, maar kan het niet omdat de druk van de andere echtgenoot, de omgeving of de gemeenschap hem of haar tegenhoudt. Hebben echtgenoten een religieus huwelijk of een huwelijk in het land van herkomst gesloten (op basis van religieus geïnspireerd recht), dan kan dit huwelijk bij een scheiding een (extra) blok aan het been vormen. In de meeste gevallen zijn het vrouwen die hiervan slachtoffer worden. Als en zolang dit huwelijk tegen haar wil in stand blijft, komt zij terecht in een situatie waarin mensenrechten in het geding kunnen komen: zij is niet vrij om een nieuwe relatie aan te gaan of opnieuw te trouwen, haar (ex-)man kan haar nog als zijn vrouw opeisen, zonder toestemming van de man kan de vrouw niet vrij reizen. Haar recht op zelfbeschikking is in het geding; haar persoonlijke leven staat stil; een tijd die wordt gevuld door angst, stress, onzekerheid, verdriet, zoeken naar oplossingen, en strijd.

We spreken hier van een situatie van huwelijkse gevangenschap.

De conferentie is voor een breed publiek dat bestaat uit professionals, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, religieuze vertegenwoordigers, hulpverleners en wetenschappers die met dit thema in aanraking komen of zich hiermee bezig houden. In verschillende workshops zullen deelnemers, op basis van concrete aanbevelingen van het onderzoeksteam, met elkaar bespreken wat er nodig is om situaties van huwelijkse gevangenschap te voorkomen, wat er kan worden gedaan om situaties van huwelijkse gevangenschap op te lossen, hoe de verschillende spelers in het veld kunnen samenwerken om dit doel te bereiken en welke afspraken hierover moeten worden gemaakt.

Lees hier verder over de opzet van de conferentie en het programma.

Zaalverhuur 7

Boothstraat 7
Utrecht
Toon op Google Maps