Voor zo’n economie van iedereen zijn ingrijpende veranderingen nodig. Dat hangt samen met de ingewikkelde verwevenheid van economie en samenleving, zowel lokaal als mondiaal. Deze veranderingen zijn niet vanuit één punt en met een vooropgezet plan te realiseren. Er is een veelheid aan actoren nodig die flexibel improviserend met elkaar samenwerken: burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, zowel lokaal als mondiaal. Wij allemaal dus! Zo krijgen we niet alleen een economie voor iedereen maar ook van iedereen, waar iedereen zich thuis voelt en een zinvolle bijdrage levert.

Vice Versa en Stichting Oikos organiseren hierover de conferentie Een nieuwe economie van iedereen. Met een mondiale blik en een focus op Nederland, geheel in de geest van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen, laten we deelnemers vanuit overheid, bedrijfsleven, universiteiten, maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gaan; denkers en doeners op het terrein van economische vernieuwing.

Willen al deze partijen zich daadwerkelijk voor die veranderingen inzetten? Durven ze die open samenwerking aan en vertrouwen ze elkaar?  Biedt een aangepaste markteconomie daarvoor voldoende ruimte?

‘s Ochtends gaan we in op verschillende visies op economie en ’s middags focussen we op de nieuwe rolverdeling in een complexe economie en op het onderlinge vertrouwen.

Aan het eind van de dag hopen we uitspraken te hebben over hoe overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigd door ons als deelnemers gezamenlijk hun verantwoordelijkheid willen nemen voor een ‘economie van én voor iedereen’.

Doe je mee? Jouw bijdrage hieraan is onmisbaar! Je bent van harte welkom.

Geef je op

Praktische informatie:

Datum: Donderdag 2 november van 10.00 – 17.00 uur
Adres: Theater Maitland | Landgoed De Horst, De Horst 1 in Driebergen
Deelnemerskosten: € 50,-  (€ 25,- voor studenten en anderen met een krappe beurs)
Organisatie: Stichting Oikos en Vice Versa
Contact: e-mail oikos@stichtingoikos.nl / tel 030 236 15 00

Programma:

10:00     Opening door dagvoorzitter Christiaan Hogenhuis

10:15     Setting the scene: het (niet eens zo) nieuwe, pluriforme denken over economie.
Presentatie door Irene van Staveren (hoogleraar pluralistische economie Erasmus Universiteit Rotterdam)

11:15     Pauze

11:30     Meer, of minder economie? Economie, of vooral samenleving van iedereen?
Kan een economie van iedereen ook een marktkapitalisme van iedereen zijn? Korte statements van:

 • Arjo Klamer (hoogleraar culturele economie Erasmus Universiteit en tot voor kort wethouder): Overheid, markt, civil society en de oikos
 • Govert Buijs (hoogleraar politieke filosofie en religie Vrije Universiteit Amsterdam): Economie en zin, markt en moraal
 • Christiaan Rebergen (DG Internationale Samenwerking ministerie van Buitenlandse Zaken): Economie en ontwikkeling, hulp en handel
 • Mirjam de Rijk (publicist): Economie en ecologie, welvaart en welzijn: mythes van de markt

Discussie met panel en zaal

13:00     Duurzame lunch (toelichting door vertegenwoordiger Landgoed De Horst)

14:00     Dansen met het systeem: De nieuwe rolverdeling van bedrijf, overheid en civil society in de complexe ‘economie van iedereen’
Presentatie door Roland Kupers (consultant en Oxford University; ‘Complexity and the Art of Public Policy’)

14:45     Pauze

15:00     Samenwerking en rolverdeling in een nieuwe economie in de praktijk: zien we elkaar als partners?
Open space sessie over de nieuwe rolverdeling in ‘de economie van iedereen’ waarbij we aan de hand van posters/flapovers van verschillende partijen ingaan op de vraag hoe de verhouding tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het beste vormgegeven kan worden.

Hoe ontwikkelt de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en civil society zich als het gaat om de transitie naar een nieuwe economie? Kunnen bedrijven, onderzoekers en maatschappelijke organisaties het allemaal zelf en moet de overheid hen vooral faciliteren? Of is bij deze transities een regelgevende en controlerende rol van de overheid nodig en wenselijk? Moeten maatschappelijke organisaties misschien tussen overheden, bedrijven en burgers de rol van faciliterende makelaar op zich nemen? Hoe ziet die er concreet uit? En kunnen en willen ze dat? Kortom: zien ze/we elkaar als partners die elkaar aanvullen of vooral als lastige criticasters? Met:

 • Ondernemers van nu (Marieke van Doorn)
 • Beweging Nieuwe Economie (Milieudefensie, Freek Bersch)
 • Urgenda en Nederland Kantelt (Sharona Ceha)
 • Marleen Janssen Groesbeek (lector Avans Hogeschool)
 • Herman Verhagen (Duurzaamheidsstrategie)
 • Oikocredit (Eric Holterhues)
 • Greenpeace (Faiza Oulahsen)
 • Economy Transformers (Damaris Matthijsen)

16:00     Samenwerking en vertrouwen: wat leren we van de praktijk?
Op welke manieren zijn overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties al bezig met die nieuwe vormen van samenwerking bij de transitie naar een nieuwe economie? Waarom doen ze dit en wat zijn hun nuttige leerervaringen daarbij?

Afsluitend debat met Anke Sikkema (programmamanager Samen in Beleid bij ministerie van Economische Zaken), Richard Kooloos (hoofd Duurzaam Bankieren ABN AMRO en pionier van Circl), Esther Somers (ONE/PDSE en betrokken bij Beweging voor een Nieuwe Economie) en Daniëlle Hirsch (directeur BothENDS).

17:00     Afsluiting en borrel

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Kerk en Wereld

Theater Maitland

De Horst 1
Driebergen
Toon op Google Maps