Zingeving vergroot de kwaliteit van leven en werken. Veel mensen in onze door technologie en marktdenken gedreven maatschappij realiseren zich dat. Dat biedt nieuwe kansen, maar hoe ga je daarmee om? Samen met anderen ontwikkelen wij, professionals op het terrein van zingeving, nieuwe manieren van werken. Dit doen we op onze conferentie Werk aan zingeving. Twee keynote speakers zullen ons nieuwe perspectieven bieden; in workshops gaan wij zelf aan het werk.

Keynotes

In de ochtend zal Marc De Kesel, filosoof aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, onze vooringenomenheid en vanzelfsprekendheden te lijf gaan. Zingeving moet zich engageren met de wereld om zich heen. Maar hoe werkt dat als je ruimte vraagt voor idealen en dromen? Zingeving tussen droom en daad.

Irwin Kula zal spreken over hoe zijn werk als rabbijn in New York op 9/11 totaal overhoop werd gegooid. Voor hem vervaagden religieuze grenzen waardoor New Yorkers hem in een ander licht zagen. Hoe werkt hij met de vragen en verlangens naar zingeving zoals die volop aanwezig zijn in deze zinderende wereldstad?

Workshops

In de middag wisselen we ervaringen uit. Een aantal workshops staat gepland, ervaringen van zinnige experimenten. Wie is drager van een dergelijk experiment? Meld je aan, en misschien kunnen we je een plaats geven. Doe je collega’s en jezelf een genoegen en vertel waar je mee bezig bent.

Wil je een workshop geven, meld je dan voor 20 november aan via info@zinderend.nu. Wil je nadere informatie neem dan contact op met Ton Meijknecht (06.5261.6134) of Willem Putman (06.3612.7781).

Tijd en Locatie

De conferentie is op vrijdag 8 februari 2019 van 10.00 tot 17.00 uur op Windesheim.
De kosten voor deze conferentie bedragen € 70 per persoon, inclusief lunch en borrel.
Studenten en medewerkers van Windesheim en Zinderend.nu: betalen € 25.
Contact: info@zinderend.nu

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 10 december via de site van Windesheim.