Vrijheid van meningsvorming

Meningen zijn privé-uitingen geworden. Wat we voorheen alleen thuis op de bank ventileerden, durven we tegenwoordig ook rustig op televisie of op sociale media te zeggen. Maar is zeggen wat je denkt niet iets heel anders dan het hebben van een mening? Als de vrijheid van meningsuiting wordt opgevat als een recht op zelfexpressie, verdwijnt het publieke en politieke karakter ervan. Volgens Roovers ontstaan meningen pas in interactie. We zouden daarom minstens zoveel waarde moeten hechten aan meningsvorming als aan meningsuiting. En dan blijken we vaak een stuk gematigder. Het hedendaagse publieke debat is daar niet op ingericht. Op sociale media voeren extremen de boventoon en ook aan talkshowtafels schuiven vooral de uitersten aan. Hoe te zorgen dat het (digitale) plein weer van iedereen wordt en ook de gematigde stem wordt gehoord?

Publiek denken

Daan Roovers is geïnteresseerd in hoe opinievorming werkt en hoe we écht publiek kunnen leren denken. Het gaat er volgens haar niet zozeer om dat we kritisch leren denken, maar dat we publiek leren denken. Publiek denken is niet gericht op wat ons onderscheid van elkaar, maar op het publieke, op onze gezamenlijkheid. In haar onderzoek naar hoe een dergelijk publiek denken eruit zou kunnen zien, gaat ze te rade bij de Duitse filosoof Immanuel Kant, die het belang benadrukte van het “publiek gebruik van de rede.” Volgens Kant is het belangrijk dat we de rest van de wereld in ons denken betrekken en dat we zélf leren denken en ons niet verschuilen achter autoriteiten.

Na haar lezing gaat Daan Roovers in gesprek met politiek filosoof Stefan Schevelier.

Over de sprekers

Daan Roovers is filosoof en sinds 29 maart 2019 Denker des Vaderlands. De komende twee jaar wil ze zich vooral inzetten voor ‘publiek denken’: hoe kunnen wij gezamenlijk verder komen? Politiek gaat namelijk over ons, en de vragen die we daarbij stellen moeten we weer onderdeel maken van ons dagelijks leven. Samen met Marc van Dijk schreef zij hierover het boek Wij zijn de politiek.

Deelname/ inschrijven

Deelname kost € 7,50,- | Medewerkers van de RU, Radboud Reflects-abonnees en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren gratis

Inschrijven kan via de website van de Radboud Universiteit, klik hier.
Kijk hier voor dit evenement op Facebook.

Collegezalencomplex Radboud Universiteit

Mercatorpad 1
Nijmegen
Toon op Google Maps