Lang en gelukkig leven is de diepe hunkering van elk mens. We willen gelukkig zijn in het leven. Geluk geeft ons de voeding die het lichaam en de geest nodig hebben. Het verzacht de pijn en het lijden in het dagelijks leven.

We streven naar geluk, maar het is niet maakbaar. Wat we eten, zoals graan en fruit, kunnen we cultiveren. Maar kunnen we geluk ook cultiveren? Sommigen zeggen: geluk is niet iets wat ons toevallig overkomt, maar iets dat we zelf kunnen creëren. Anderen zeggen: wanneer we geluk nastreven, ontglipt het ons.

Wat is ons concept over geluk? Dat is de vraag. Misschien verwarren we geluk en begeerte. We denken dat geluk oorzaken heeft. We verzamelen de oorzaken om geluk te kunnen bezitten. Maar geluk heeft geen oorzaak. We kunnen het niet bezitten. Misschien denken we dat geluk schaars is en moet worden bevochten. Maar geluk is nooit exclusief en het is deelbaar. Mijn geluk is ook jouw geluk. Geluk heeft een dimensie die we in deze conferentie leren kennen: de collectieve dimensie van geluk.

Sprekers

De volgende sprekers dragen bij aan de conferentie:
Cuong Lu, boeddhistisch psycholoog, leraar, geestelijk verzorger en sociaal hervormer.
Dr. Erik de Jongh, onderzoeker, consultant en leraar spiritualiteit en leiderschap, verbonden aan onder meer Hogeschool Windesheim (Zwolle) en de Islamitische Theologische Faculteit (Amsterdam).
Marjan Slob, filosoof en schrijver van onder meer De lege hemel. Over eenzaamheid (2020) en Hersenbeest, waarvoor ze de Socratesbeker 2017 toegekend kreeg.
Fokke Obbema, journalist en schrijver van onder meer Een zinvol leven (2021) en de bestseller De zin van het leven (2019).

Over Cuong Lu, oprichter van Mind Only

Cuong Lu is schrijver, boeddhistisch psycholoog, leraar, geestelijk verzorger en sociaal hervormer. Hij is oprichter van het Mind Only Institute voor boeddhistische psychologie in Gouda en voorzitter van de jaarlijkse International Conference on Buddhist Psychology. Hij is een senior student van Thich Nhat Hanh en was als boeddhistisch geestelijk verzorger betrokken bij de oprichting van de sectie boeddhistische geestelijke verzorging bij het Ministerie van Justitie. Vijf jaar lang bezocht hij wekelijks gevangenen om met hen te praten en te mediteren. Hij is auteur van De Boeddha in de bajes (Spectrum, 2019) en Wait, A Loveletter to Those in Despair (Shambhala, 2021) en een pionier in het toepassen van het herstelrecht.

Mind Only Internationale Conferentie

Zaterdag 29 oktober 2022, 09.30 – 17.30 uur.
Safari Meeting Center, Arnhem.
Voor meer informatie en inschrijven: mindonly.nl.