De lezing was oorspronkelijk gepland op 16 september, maar is door omstandigheden verplaatst.

Immanuel Kant (1724 – 1804) wordt gezien als een van de grootste filosofen van de Verlichting. We kennen hem vooral van zijn plichtsethiek en zijn werk waarin vrijheid, gelijkheid en universele mensenrechten centraal staan. Minder bekend zijn zijn negatieve ideeën over vrouwen en mensen van kleur.

Kant maakte lange tijd een hiërarchisch onderscheid tussen seksen en rassen. Zo waren vrouwen ondergeschikt aan de man, en verdedigde Kant dat zwarte mensen niet in staat waren om zelfstandig te werken, of om onderwijs te volgen. Pas aan het einde van zijn leven nam hij radicaal afstand van zijn racistische denkbeelden. Hoe kunnen we deze ommekeer verklaren? En waarom bleef de vrouw wel ondergeschikt aan de man in zijn werk?

Pauline Kleingeld legt uit in hoeverre de seksistische en racistische elementen in Kants werk problematisch zijn. Na haar lezing gaat zij in gesprek met rechtsfilosoof Thomas Mertens.

Over de sprekers

Pauline Kleingeld is filosoof en hoogleraar Ethiek en haar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is een van de meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van de Kantiaanse ethiek en politieke filosofie.

Thomas Mertens is rechtsfilosoof en hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. Hij bestudeert de verhouding van recht en moraal vanuit een hoofdzakelijk Kantiaanse inspiratie.

Het gesprek wordt geleid door filosoof Wouter Veldman.

Praktische informatie

De lezing is te volgen via een livestream op Youtube en duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Mensen die zich voor 25 november 12.00 uur inschrijven, ontvangen een reminder voor de lezing. Wie zich na dit tijdstip inschrijft, ontvangt geen reminder. Inschrijven kan op de website van Radboud Reflects. Hier is ook meer informatie te vinden over de sprekers.