De grootinquisiteur van Sevilla maakt onderdeel uit van de roman De broers Karamazov van de Russische schrijver Dostojevski. Ivan Karamazov vertelt zijn jongere broer Aljosja het verhaal, dat zich afspeelt in de 17e eeuw als de praktijken van de Spaanse Inquisitie op hun hoogtepunt staan.

Slavist en vertaler Arthur Langeveld zal op 13 april de eerste lezing houden. Hij wil na een korte inleiding over het leven van Dostojevski en zijn werk in het algemeen, wat over de vertaling van De broers Karamazov zeggen. Daarna richt hij zich verder op de literaire aspecten van De grootinquisiteur, de functie daarvan in het boek, en van de literaire technieken die de schrijver in de roman gebruikt.

Ger Groot, emeritus bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-docent Wijsgerige antropologie en Cultuurfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal op 20 april in Langevelds voetsporen treden. Hij zal het standpunt van de grootinquisiteur verdedigen, een standpunt dat in hoge mate wijsgerig is gekleurd. Daarmee zijn we in het hart van de confrontatie beland: dat wil zeggen de gevestigde religie tegenover de ‘vrijgevochten’ figuur van Jezus Christus. Om een zo duidelijk mogelijk beeld bij dit alles te krijgen en de zaak werkelijk tot leven te brengen zal tijdens diezelfde avond van 20 april beroepsacteur Hugo Koolschijn de ‘monoloog van de grootinquisiteur’ opvoeren.

Hoe valt dat nog te evenaren, laat staan overtreffen? Met Katja Tolstoj, Theoloog des Vaderlands, hoogleraar en directeur van het instituut Oosters Christendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is er een derde zwaargewicht binnengehaald. Met Katja’s bijdrage op 28 april zal niet alleen de godgeleerde dimensie grondig aan bod komen, ook de grootinquisiteur zal dan, alsnog, zijn antwoord krijgen.

Ons publiek bestaat uit cultuurliefhebbers, zeker ook mensen met een letterkundige belangstelling. En natuurlijk zij die begrijpen dat De grootinquisiteur van Sevilla niet alleen gaat over het jaar 33 na Christus en de Spaanse Inquisitie maar stellig ook het hier-en-nu. Het gaat zodoende niet om een verouderd gegeven. Misschien moeten we zeggen: integendeel.

• 13 april. ‘Wat wilde Dostojevski met de grootinquisiteur?’ door Arthur Langeveld.

• 20 april. ‘De eeuwige Inquisitie’ door Ger Groot. Met aansluitend de monoloog door Hugo Koolschijn.

• 28 april. Lezing door Katja Tolstoj.

Elke avond begint om 20.00 uur, de duur van de lezing bedraagt 45 minuten, de monoloog twintig, net als de onderbreking, en de geleide nabespreking hooguit 45 minuten.

Theater De Cameleon, Derde Kostverlorenkade 35, 1054 TS  Amsterdam. Op 13,  20 en 28 april 2023. Aanvang 20.00 uur, deur open 19.00 uur. Prijzen: 13 april en 28 april  € 13,50 | 20 april  € 19,50 | een doorlopende toegangskaart € 42,50. U kunt naar de pagina ticketverkoop.