Op donderdag 23 januari organiseert de leerstoel Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind Seminarium in samenwerking met uitgeverij Skandalon een gespreksmiddag De stad in de religie, religies in de stad. Deskundigen op het gebied van kerkelijke presentie in de stad worden geïnterviewd – de zaal reageert.

De volgende dag, vrijdag 24 januari is er aan de VU een academische studiedag rondom hetzelfde thema, maar vanuit wetenschappelijk en multireligieus perspectief. Aanleiding voor beide activiteiten is het verschijnen van de Nederlandse vertaling De grote stad – een bijbels perspectief van filosoof Jacques Ellul (oorspronkelijke titel: Sans feu, ni lieu) bij uitgeverij Skandalon. Met onder meer Chris Doude van Troostwijk.

23 januari, discussiemiddag en boekpresentatie, 12.15-17.00u, Singelkerk, Singel 452, Amsterdam
24 januari, studiemiddag, 9.30-17.00u PThU-zaal, VU, Boelelaan 1105, Amsterdam

Aanmelden is noodzakelijk
Voor deelname en lunch wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-, over te maken naar NL41 ABNA 0243 4938 78, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van ‘Stad in de religie’ (of te betalen aan de deur) Indien u een bewijs van deelname wenst, wordt u verzocht dit bij uw aanmelding te vermelden. Informatie en opgave via [email protected]

Lees hier meer over het programma en aanmelding.