Geloven is een menselijke zaak. We kunnen het als toeschouwers bekijken, ‘van buiten af’. Maar ook kunnen we deelnemers zijn, ‘van binnenuit’. Godsdienstfilosofie heeft met beide perspectieven te maken: het is een academisch vak, waarbij geloof wordt behandeld met de afstandelijkheid van een toeschouwer, maar gevraagd wordt daarbij wel naar de geloofwaardigheid van religieuze overtuigingen, en daarin komt het dicht bij de theologie.

In het centrale deel van de lezing worden vijf mogelijke visies op geloven besproken aan de hand van vijf moderne c.q. vrijzinnige theologen die in Leiden hoogleraar godsdienstwijsbegeerte waren: J.H. Scholten, L.W.E. Rauwenhoff, K.H. Roessingh, H.T. de Graaf en H.J. Adriaanse. Daarbij aansluitend wordt een hedendaagse visie gepresenteerd, over geloof als taal en identiteit en over geloof als overtuigingen.

Aanmelden voor de lezing kan via deze pagina.

Het is mogelijk om de lezing fysiek bij te wonen en om hem te volgen via een live stream.

Bron: www.youtube.com