Lezingen om kennis en begrip te vergroten

De dialoogmiddag begint om 13.30 uur. Inloop is vanaf 13.00 uur. Einde zal zijn rond 17.30 uur. Na de opening door wethouder Erik de Ridder wordt er stilgestaan bij de Decembermoorden in Suriname, die op 8 december exact 36 jaar geleden plaatsvonden en waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn in de Surinaamse gemeenschap – ook in Tilburg. Vervolgens vinden er drie lezingen plaats, namelijk:

Misvattingen over het koloniale verleden van Nederland door mevrouw Rowan van der Stelt (historicus).

Als historicus ziet Rowan van der Stelt het als haar verantwoordelijkheid om mensen bewust te maken van de misvattingen over het koloniale verleden en een bijdrage te leveren aan een inclusievere geschiedenis. Niet alleen een verantwoordelijk als historicus, maar ook als persoon. Momenteel werkt zij ook met Gyonne Goedhoop en Stichting Zieraad aan een bundel met persoonlijke verhalen van diverse individuen in Rotterdamse context over de erfenissen van het koloniale verleden.

Racisme en Beeldvorming in de hedendaagse context door mevrouw Maria Luce (jurist en socioloog).

Maria Luce rondt momenteel een wetenschappelijk onderzoek af naar (kleurenblind) racisme in het Nederlands onderwijs: Teachers, Textbooks and Black Identity: Color-blind Racism in Dutch Education (1968-2017). Maria Luce geeft gastcolleges en is zelfstandig onderzoeker op het gebied van racisme.

Een persoon proces: dekolonisatie, confrontatie en acceptatie door mevrouw Gyonne Goedhoop (historicus).

Gyonne Goedhoop, geboren en getogen op Aruba, is een vrouw met roots uit verschillende culturen: Javaans-Surinaams , Creools-Surinaams waarbij o.a. (West-Afrikaans), Wit Nederlands en Joodse vertakkingen te vinden zijn. Haar persoonlijke achtergrond en ervaringen zijn de redenen waarom ze zich met thema’s bezighoudt, zoals: identiteit, racisme, (de)kolonisatie en (vrouwelijke) seksualiteit.

Alle drie de sprekers zijn verbonden aan de organisatie Counter/Narratives. Deze naam staat voor de alternatieve verhalen en discoursen die een ander licht werpen op de narratieven (verhalen) die binnen onze culturen de hoofdtoon voeren en geen ruimte krijgen binnen het dominante discourse- the master narrative. Het gevolg is een eenzijdige beeldvorming die vertaald wordt in verschillende lagen van de samenleving waarbij inclusiviteit en meerstemmigheid ontbreken.

Entree/ kosten

Alle geïnteresseerden zijn welkom bij deze dialoogmiddag. De entreekosten bedragen € 5,- per persoon, welke contant en bij binnenkomst kunnen worden voldaan.

Dialoogmiddag om Tilburgers te verbinden

Tilburg is een multiculturele stad, met mensen met allerlei verschillende culturele achtergronden. Meer dan een kwart van de 214.000 inwoners heeft een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Zo wonen er ruim 8.000 mensen met een ‘Afro-Caribische’ achtergrond in Tilburg; mensen met hun roots in Suriname of de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Landen die onderdeel zijn of waren van het Koninkrijk der Nederlanden.

Anno 2018 staat de Nederlandse en daarmee ook de Tilburgse multiculturele samenleving voor grote uitdagingen. Zo komt er nu nog steeds racisme en discriminatie voor. De grootste uitdaging is als Tilburgers te leren respect en waardering te hebben voor de culturele diversiteit van de medemens. Tilburgers wonen, leven en werken samen in deze mooie stad, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Daarvoor is meer wederzijds begrip en kennis van elkaars achtergronden nodig. Dat vormt de basis voor een sterke, saamhorige en solidaire samenleving vanuit gedeelde menselijke waarden met oog op een gemeenschappelijke toekomst van huidige en toekomstige generaties Tilburgers. Een samenleving vanuit verbinding. Net als de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli kan ook deze dialoogmiddag volgens de organisatoren hieraan bijdragen.

Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg i.o. (werktitel)

De dialoogmiddag wordt, net als de herdenking van de afschaffing van het slavernijverleden op 1 juli jl., georganiseerd door een aantal maatschappelijk betrokken Tilburgers die hun initiatief verankeren door de stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke toekomst Tilburg op te richten. De dialoogmiddag wordt verder mede mogelijk gemaakt door Keti Koti Dialoogtafel, Erfgoed Tilburg, Boekenschop, Wereldpodium Tilburg en antidiscriminatiebureau RADAR vormen onderdeel van de organisatie. De dialoogmiddag wordt geleid door Dave Ensberg-Kleijkers.

VerHalenHuis Tilburg

Wagnerplein 4
Tilburg
Toon op Google Maps