Emoena

In tijden van polarisatie hebben mensen de neiging om zich terug te trekken in hun eigen wereld. In plaats van bruggen te bouwen worden er muren opgetrokken. Dit is een probleem omdat onze samenleving voor massieve vraagstukken staat die raken aan religie en levensbeschouwing; de klimaatcrisis, groeiende economische ongelijkheid, migratie en de vraag hoe vorm te geven aan een post-covid maatschappij. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden zullen we een beroep moeten doen op de bronnen van verschillende wijsheidstradities en is het waardevol om ook levensbeschouwelijke gemeenschappen in het gesprek te betrekken. Er is behoefte aan leidersfiguren die over de kennis en de vaardigheden beschikken om met de ander in gesprek te gaan. Die ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, als bruggenbouwers kunnen bijdragen aan een vreedzame samenleving.

Het programma

Tijdens de lesdagen wisselen we creatieve hoor- en werkcolleges af. Deze worden verzorgd door topwetenschappers, ervaringsdeskundigen, hoge ambtenaren en religieuze leiders. Deelnemers gaan aan de slag met thema’s zoals religie in de publieke ruimte, migratie, gender, discriminatie en de klimaatcrisis. In een logboek reflecteren ze op hun eigen leerproces, krijgen persoonlijke feedback van het kernteam en werken mee aan een collectief project. De opleidingsdagen vinden bovendien plaats op unieke locaties: musea, heilige huizen en de campus van verschillende universiteiten.

Doelgroep

Deze leergang is gericht op professionals vanuit verschillende levensbeschouwingen en diverse werkvelden. Eerder waren deelnemers o.a. religieuze voorgangers, docenten, beleidsmakers sociale zaken, schoolleiders, zelfstandig ondernemers en geestelijk verzorgers. Er doen jaarlijks maximaal 25 deelnemers mee.

PE punten

De leergang is geaccrediteerd voor 30 PE punten. Daarnaast zijn we ook geregi- streerd bij het Schoolleidersregister Primair Onderwijs, waardoor je de leergang ook als (her)registratie of professionalisering kunt inzetten.

Informatie en opgave

Data: 16 donderdagen (september 2023 – juni 2024)
Taal: Nederlands
Aanmelden: Voor 1 september 2023
Kosten: 3000,- inclusief (her)registratie Primair onderwijs, daarbuiten 2000,-
Aanmelden via [email protected] voor meer informatie, ga naar www.vu.nl/emoena.

nieuw wij advertentie Emoena

Lees ook

IMG_2888

“In alle diversiteit gebeurt veel moois. Dat willen we versterken”

Marianne Moyaert over Emoena, nieuw leiderschapsprogramma voor multireligieus samenleven