Tijdens de expertmeeting wordt ernaar gestreefd om zowel oog te krijgen voor een mediawijsheid-aanpak die gericht is op nieuwkomers in Nederland (zoals bijvoorbeeld mediawijsheid onderwijs binnen internationale schakelklassen), maar ook wordt er gefocust op het versterken van mediawijsheid voor interculturele dialoog met als doelgroep de bestaande gemeenschap van Nederlandse leerlingen.

Achtergrond

Sociale media en smartphones zijn voor jonge migranten van cruciaal belang voor toegang tot informatie, identiteitsvorming, transnationale contacten en het aangaan van duurzame verbindingen met een nieuwe samenleving. Voor niet-migrantenjongeren in Nederland bieden diezelfde technologieën mogelijkheden om met migrantenjongeren in contact te komen en een interculturele dialoog aan te gaan. Tijdens de expertmeeting kunnen praktijkervaringen worden gedeeld uit het werken met beide doelgroepen, in het domein van mediagebruik en mediawijsheid (denk hierbij aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld ‘fake news’/ het gebrek aan vertrouwen in nieuws, complottheorieën; maar ook vraagstukken op het gebied van discriminatie, transnationale contacten, informatie-voorziening in Nederland, surveillance, privacy, identiteitsvorming, relaties).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze expertmeeting of voor aanmelden, klik hier.

Universiteit Utrecht

Drift 21
Utrecht
Toon op Google Maps