Het mag weer! Naar een galerie gaan, van kunst genieten en zelfs aan een kunstwerk meewerken. De deelnemers aan de workshops maken gezamenlijk het mozaïek ‘De jaarcyclus’, waarin een boom in de vier seizoenen centraal staat. En niet zomaar een boom: de Sterrenboom uit het gedicht van de Jiddisje dichter Leib Morgentoi inspireerde Zohar tot haar gelijknamige project.

Aan de workshops kunnen 8 deelnemers per keer meedoen. Ervaring met mozaïekwerk is niet nodig. Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht en kan op de website van Crescas, Joods Educatief Centrum.

Op zaterdag 12 maart demonstreert Diklah het voegen van mozaïek. Toegang gratis, aanmelden is hiervoor niet nodig.

Diklah Zohar (1968), geboren in Israël, studeerde Kunstgeschiedenis en Joodse geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en Klassieke archeologie aan de Universiteit Leiden. Vooral de oude synagogen uit de Talmoedische periode en hun versieringsprogramma hebben haar interesse. Haar promotieonderzoek richt zich op mozaïekkunst uit de vroeg-Byzantijnse tijd in het Nabije Oosten. Tegenwoordig is Diklah directeur van Crescas. In de loop van haar studie raakte Diklah geïnteresseerd in culturele uitwisseling tussen de Joodse en de Christelijke artistieke sfeer. Dit resulteerde in de publicatie Roman and Christian images in Jewish art. Naast het verzorgen van colleges, workshops en het organiseren van Israëlreizen, is Diklah actief als mozaïekkunstenares: www.vrouwenmetstandpunt.nl.