FEM Talks is een initiatief van Vrijzinnigen Nederland en Apostolisch Genootschap. Hoewel bij beide organisaties het aantal vrouwen in ‘het ambt’ groot is, is het religieuze landschap in Nederland nog grotendeels een mannenwereld. Daarom willen ze met FEM Talks vrouwen een podium geven om hun vrijzinnige stem te laten horen en hiermee anderen te inspireren om een bijdrage te leveren aan een mooiere wereld.

Zie ook de eerdere FEM Talks-editie in 2017.

FEM talks word georganiseerd door Vrijzinnigen Nederland en het Apostolisch Genootschap. Meer informatie is te vinden op www.femtalks.nl.