Het is zo vanzelfsprekend dat bij vrijwel iedere uitvaart muziek klinkt. Maar staan we er ooit bij stil waarom en hoe de muziek functioneert binnen het afscheidsritueel? Onderzoek toont dat muziek bij crematies doorgaans vrolijker is dan de Top 2000. Wat is hiervan de achtergrond? Het symposium zoomt ook in op de praktijk. Welke audiovisuele mogelijkheden zijn er op dit moment en in hoeverre zijn beeld en muziek concurrentie van elkaar of kunnen ze elkaar versterken? Wiens wens is eigenlijk leidend bij muziekkeuze:  de overledene, de nabestaanden of kan de uitvaartleider hier ook bij helpen

Inspirerende sprekers

Aan de hand van theorie, praktijken en dilemma’s reflecteren uiteenlopende experts op het thema en gaan ze in discussie met het publiek. Sprekers zijn Martin Hoondert (Tilburg University), Janieke Bruin (Tilburg University), Arno van der Hoeven (Erasmus Universiteit), Diana Philippo-Grupper (Gemeente Rotterdam), Gino  Houtzager (Yarden Huis van Brabant) en muzikaal duo Luizter. Guus Sluiter (Museum Tot Zover) is moderator van de middag.

Praktische informatie

Datum: woensdag 18 april 2018
Tijd: 13.45 uur – 17.15 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Locatie: Zuiderbegraafplaats Rotterdam, Slinge 50, 3084 EB Rotterdam
Doelgroep: mensen werkzaam in de uitvaartbranche, onderzoekers en overige belangstellenden
Kosten: 25 euro

Voor meer informatie en aanmelding zie de website van Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover: http://www.totzover.nl /funeraire-academie