We lopen om daarmee het volgende te eisen:

  1. Een blijvend en aanhoudend staakt-het-vuren.
  2. Onmiddellijke toelating van voedsel, water, hulp, brandstof en humanitaire hulp.
  3. Vrijlating van alle gijzelaars – zowel de Israëlische gijzelaars die vastgehouden worden door Hamas – als de Palestijnse gijzelaars die vastgehouden worden in Israëlische gevangenissen.
  4. Einde van de bezetting, zodat een rechtvaardige vrede kan beginnen.

In deze pelgrimage lopen we de lengte van de Gazastrook als een vorm van protest: ongeveer 36 km van Amsterdam naar Utrecht. In de pelgrimage verlangen we verandering, terwijl we vragen om actie en transformatie van onze regeringen en onze medeburgers. We nemen onze verantwoordelijkheid, en erkennen dat we medeplichtig zijn aan systemen van onrecht en onderdrukking, zelfs als we ongewild aan deze systemen deelnemen. We nemen verantwoordelijkheid door te vragen om verandering, in plaats van toe te geven aan systemen die ons demotiveren en ons doen geloven dat verandering niet mogelijk is. We spreken de waarheid over de bezetting en getuigen dat er geen vrede zal zijn zonder gerechtigheid.

We beginnen deze pelgrimage vanuit een christelijke overtuiging, maar we staan open voor elke levenswijze en religie. We beginnen en eindigen de pelgrimstocht met een moment van bezinning geïnspireerd door religieuze tradities. Je bent welkom om deel te nemen zoals je bent. Je kunt op verschillende momenten van de pelgrimstocht in- en uitstappen, of alleen deelnemen aan het gezamenlijke moment van bezinning aan het begin of einde van de pelgrimstocht. We zullen het tijdschema met locaties op onze platforms uploaden!

Voor alle updates over het evenement kun je je aansluiten bij ons Facebookevenement of ons Whatsapp-kanaal. Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via e-mail: [email protected]. We ondernemen deze pelgrimage gezamenlijk. Er zijn een paar mensen die verantwoordelijkheid nemen voor bepaalde taken. We vragen iedereen die zich bij ons aansluit om onze kernovertuigingen te respecteren. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor diens deelname, en voor het meenemen van voldoende consumpties.

Met deze pelgrimstocht zamelen we geld in voor drie organisaties: 1) Plant een Olijfboom, die opkomt voor Palestina, 2) Stichting Kifaia, dat medische hulp biedt, en 3) Sabeel Jeruzalem, dat de komst van hulp ondersteunt en werkzaam is in Palestijnse gemeenschappen.

Meer informatie? Neem contact op met ons via mail: [email protected].

Gaza pelgrimage