Twee verdere bijdragen verdiepen de lezing:

  • Straatpastor Hanna Wapenaar (Amsterdam) spreekt over gender en armoede in de Nederlandse context.
  • Lia Wetangterah, PhD onderzoeker op het gebied van mensenhandel en theologie, reageert vanuit academisch perspectief.

Het programma vindt plaats bij de PThU locatie Amsterdam vanaf 19.30 uur. Entree is €10, studenten gratis.

Aanmelding kan tot 5 december via het formulier.

De lezing wordt in het Engels gehouden, een Nederlandse vertaling is ter plekke beschikbaar; de Dom Hélder Câmaralezing is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Zendingsraad, Kerk in Actie en het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (PThU/VU).

Geïnteresseerd? Ga naar deze webpagina.

Over PThU

Wij zijn de PThU. De Protestantse Theologische Universiteit. Verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland onderzoeken wij de bijdrage van Schrift, christelijke tradities en geloofspraktijken aan het vinden van zin, gerechtigheid en heil.

Vanuit deze bezieling leiden wij mensen op tot theoloog in de rol van gemeentepredikant, geestelijk verzorger, academisch onderzoeker of theologisch ondernemer. Mensen die net als wij zowel diep geworteld als breed georiënteerd zijn, scherp van geest en rijk aan spiritualiteit. Mensen die anderen kunnen helpen met levensvragen als: wie ben ik, waar kom ik vandaan en hoe leid ik een goed leven?

Met ons nationaal en internationaal hooggekwalificeerd onderzoek zoeken we antwoorden op de actuele en tijdloze vragen die kerk, academie en samenleving aan ons stellen. Dat doen we samen met diverse binnen- en buitenlandse universiteiten, wetenschappelijke instituten en kerken.

Onze theologische kennis en ervaring zetten we in om kerk, wetenschap en samenleving te inspireren en te vernieuwen. Vanuit ons kenniscentrum begeleiden wij theologen in de dagelijkse praktijk met nascholingscursussen en advies.