Deze herdenkingsdienst is een initiatief van een breed samengestelde netwerkgroep waarin vertegenwoordigers van kerken, de stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden en Samen Kerk in Nederland (SKIN) samenwerken.

In deze dienst wordt de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in Nederland bij dit pijnlijke verleden herdacht en verwoord. Vorig jaar hebben kerken voor het aangezicht van God in De Nieuwe Kerk in Amsterdam hun medeverantwoordelijkheid en schuld uitgesproken. De dienst dit jaar zal in het teken staan van het verlangen en de hoop om gezamenlijk een stap te zetten naar een nieuwe toekomst.

Het is mogelijk om bij deze dienst aanwezig te zijn. De dienst op zaterdag 29 juni begint om 18.00 uur. U kunt zich daarvoor opgeven tot 15 juni 2024 via het e-mailadres [email protected]. Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Vanaf 1 juni worden bevestigingen van deelname verstuurd met alle praktische informatie.

De EO zal deze herdenkingsdienst opnemen en later uitzenden.

Kijk voor meer informatie op:

Raad van Kerken: https://www.raadvankerken.nl/slavernij-verleden/.
Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden: https://www.hvsv-slavernijverwerking.nl/.