Ontwikkelingen in de genetica hebben aangetoond dat het DNA van mensen wereldwijd voor 99,9% overeenkomt, en dat het dus onzin is om mensen te onderscheiden op grond van ‘ras’. Tegelijkertijd wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van DNA-onderzoek om de etniciteit of het ‘ras’ van een verdachte te bepalen, of om te weten waar onze voorouders vandaan komen. In haar lezing zal Amade M’charek duidelijk maken wat etnisch profileren, genealogisch onderzoek en DNA-testen met elkaar te maken hebben. De vraag is: hoe kunnen we gebruik maken van deze nieuwe technieken om meer over ons zelf en onze geschiedenis te leren, zonder terug te vallen op achterhaalde ideeën over ‘ras’?

Amade M’charek studeerde sociale wetenschappen en is sinds 2015 hoogleraar Wetenschapsantropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en samenleving in het bijzonder naar ontwikkelingen in de forensische genetica en onze ideeën over ‘ras’, afstamming en identiteit. Daarnaast zet ze zich in voor maatschappelijke projecten, waarvoor ze in 2021 Emma Goldman Award won, een internationale prijs voor onderzoek naar ongelijkheidskwesties in Europa.

Meer informatie

De lezing vindt plaats in het Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag. Op de bijeenkomst is iedereen welkom. Inloop is vanaf 15:00 uur en de lezing start om 15:30 uur. Na afloop gaan we met elkaar in gesprek. Rond 17:00 uur ronden we af en praten we na in de foyer.

De eerste Divers Den Haag Lezing werd gegeven in december 2019 door Halleh Ghorashi, Hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als titel: ‘Democratie en diversiteit: noodzakelijk en spannend’.