Over de lezing zegt Alma:

Mijn boek Het verlangen naar zin eindigt met een ode aan de liefde, opgevat als passie voor léven en compassie met onszelf en de ander in onze kwetsbaarheid. Compassie maakt het ons mogelijk te leven – leven te wíllen – in tegenwoordigheid van het kwaad en de dood.

Compassie vraagt moed, maar dat betekent niet dat het om iets groots en heldhaftigs gaat.

Gebruik makend van woorden uit een gedicht van dichter William Wordsworth, omschrijft Karen Armstrong compassie als het stellen van ‘kleine, naamloze, niet herinnerde daden van vriendelijkheid en liefde’. Een klein gebaar kan zicht geven op iets nieuws en zo een wereld van verschil maken. In compassie is verbeelding werkzaam als kracht die ook in onmogelijke situaties een tegendraadse mogelijkheid doet verschijnen. In mijn lezing verbind ik dit verbeelde mogelijke, klein en onbeduidend als het kan zijn, met een visie op religie waarin compassie zowel persoonlijke als politieke betekenis heeft.

Wanneer heeft u een kleine, naamloze daad van vriendelijkheid en liefde ontvangen of gesteld? Wat bracht dat teweeg?

Naar de tekst van Jesaja 43:19 laat Huub Oosterhuis ons zingen “Het is al begonnen, merk je het niet?” Is er iets nieuws merkbaar in deze dreigende corona-tijd?

Online

Hans Alma spreekt De Vrijzinnige Lezing uit in de Geertekerk in Utrecht. Publiek kan de lezing alleen online volgen via een livestream, vanwege de coronamaatregelen. Aanmelden voor de livestream kan op de website van De Vrijzinnige Lezing.