In een wereld waar tegenstellingen tussen groepen mensen toenemen en wij-zij denken vaker leidt tot conflicten, is het tijd om na te denken over onze maatschappelijke cohesie en duurzaamheid. Wat zijn de oorzaken van polarisatie en wat zijn de gevolgen? Kunnen we de trend keren en zo ja, hoe?

De eerste avond op 19 oktober is gericht op bewustwording en op de oorzaken van toenemende tegenstellingen. Meningen van mensen verworden steeds vaker tot ‘de waarheid’ en bepalen de identiteit van mensen. Het is lastig om daarover vragen te stellen. We onderzoeken hoe we hier zelf in staan en wat een toenemend wij-zij gevoel met ons doet.

Flyer PLL A

De tweede avond op 1 november zal Manuela Kalsky haar inzichten over het overbruggen van de verschillen delen. Zij houdt zich al vele jaren met dit thema bezig. Zij heeft het platform Nieuwwij.nl opgericht onder het motto: verbind de verschillen. Zij vertelt hoe het levensbeschouwelijke landschap in Nederland veranderd is en hoe het komt dat het niet lukt om meer verbinding tot stand te brengen. Zij pleit voor een andere manier van denken, namelijk van of/of naar en/en! Oplossingen kunnen hierdoor binnen handbereik komen.

De derde avond op 17 november bekijken we een film die past bij het thema en gaan daarover met elkaar in gesprek.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.