Het vierde werk van de zogenaamde ‘Werken van Barmhartigheid’ uit Mattheus 25 geeft kerken en christenen een bijzondere opdracht, namelijk om vreemdelingen te verwelkomen. Veel kerken en diaconale organisaties proberen aan deze opdracht handen en voeten te geven. De aandacht voor de publieke verantwoordelijkheid van kerken blijft vaak beperkt. Slechts af en toe is er openlijk protest, zoals tijdens het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag of door de actie ‘We gaan ze halen!’

Betekenis van barmhartigheid

In dit symposium gaat het over de vraag wat het vierde werk van barmhartigheid betekent voor vraagstukken rond vreemd en thuis zijn in Nederland, specifiek voor de publieke verantwoordelijkheid van kerken, diaconieën en diaconale organisaties. De sprekers verkennen de dynamiek tussen vreemd en thuis tegen de achtergrond van hun persoonlijke biografie en vanuit hun deskundigheid in een specifieke praktijk. Achtereenvolgens komen aan de orde de context van kerk en theologie, mensenrechten en diversiteit en politiek en internationaal beleid.

Programma

  • 9.30 uur: Inloop en koffie
  • 10.00 uur: Welkom
  • 10.10 uur: Dorottya Nagy, hoogleraar missiologie PThU
  • 10.30 uur: Domenica Gidei Biidu, mensenrechtenjuriste en strategisch adviseur diversiteit en inclusie
  • 10.50 uur: Muzikaal intermezzo
  • 11. 00 uur: Bram van Ojik, voormalig Tweede Kamerlid en diplomaat
  • 11.20 uur: Korte gespreksronde met de sprekers over de publieke verantwoordelijkheid van kerken rond het vierde werk van barmhartigheid
  • 11.50 uur: Afsluiting met muziek
  • 12.00 uur: Lunch

Het symposium vindt plaats op zaterdag 18 september, van 09.30 tot 12.00 uur in de Grote of Barbarakerk in Culemborg. Meer informatie is te vinden op de website van de PThU. Aanmelden is daar ook mogelijk.

Grote of Barbarakerk Culemborg

Grote Kerkstraat 4
4101 CB Culemborg
Toon op Google Maps