Om 17.00 uur starten we met een aperitief.

  • Erik Ader, oud ambassadeur zal zijn verhaal vertellen na het voorgerecht
  • Natascha van Weezel, publiciste en filmmaker belicht het andere joodse geluid na het hoofdgerecht
  • Remco van Mulligen, historicus en theoloog, thans journalist, neemt u na het dessert mee op zijn zoektocht.

Voorafgaand en tussendoor is er voldoende tijd en gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Opgeven: stuur een mail naar [email protected] met uw naam en adres en maak € 30 over voor diner, dranken en koffie naar NL33 INGB 0003276280 ten name van Vrienden van Sabeel, onder vermelding van ‘Dinercongres’.

Er zijn maximaal 120 plaatsen beschikbaar; toewijzing geschiedt in volgorde van aanmelding.

Meer weten over Kairos Sabeel? Kijk op de website van de organisatie.