De vernietiging van het jodendom en het joodse volk was volgens Pollefeyt niet zomaar een uitwas van het nazisme maar de kern ervan. De stelling is dat door terug te keren naar de joodse grondslagen van onze cultuur, en meer bepaald van het christendom, we nieuwe antwoorden kunnen vinden op de ethische crisis van vandaag. De ethische analyse van het morele drama van de holocaust wordt tevens vertaald in een aantal aanbevelingen om het fenomeen van ‘holocaust vermoeidheid’ in de klas te overwinnen en om ‘holocaust educatie’ tot motor te maken van een toekomstgerichte visie op onze beschaving.

Het programma begint met een inleiding door Anne-Maria van Hilst over haar ervaringen als educator. Vanuit haar onderwijsachtergrond en joodse identiteit zal ze iets vertellen over het belang van holocaust-educatie.

Daarnaast is er aandacht voor de Auschwitz Study Visits die de Katholieke Raad voor het Jodendom organiseert.

Over de sprekers

Anne-Maria van Hilst is docent levensbeschouwing, museum educator bij het Joods Historisch Museum, en actief betrokken bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.
Didier Pollefeyt is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, waar hij onder andere joods-christelijke dialoog en post-holocaust theologie doceert. Hij is Directeur van het Centrum voor Vredesethiek en auteur van de monografie Ethics and Theology after the Holocaust.

Programma

13.00 uur: Inloop
13.30 uur: Woord van welkom en inleiding door de dagvoorzitter
13.45 uur: Inleiding door Anne-Maria van Hilst MA
14.15 uur: Pauze
14.30 uur: Video over en toelichting bij de Auschwitz Study Visitis
14.45 uur: Lezing prof. dr. Didier Pollefeyt
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Hervatting lezing prof. dr. Didier Pollefeyt
16.15 uur: Vragen en nabespreking
16.45 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend: gezellig samenzijn

De Kardinaal Willbrandslezing wordt georganiseerd door de Katholiek Raad voor het Jodendom (KRJ) in samenwerking met TST Luce.

Praktisch

Wanneer: 11 oktober 2023, 13.00-17.00 uur.
Waar: Campus Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 Tilburg (precieze locatie wordt nader bekend gemaakt).
Kosten: € 10, vrienden van de KRJ hebben gratis toegang.
Aanmelden is verplicht via deze link: https://www.tiu.nu/Willibrandslezing.

Bron: KRJ/Luce