Het afgelopen jaar kruiste zijn pad nog meer mensen met een profetisch geluid. Zijn boek ‘Profetenstemmen’, dat in oktober is uitgekomen, doet in tekst én beeld verslag van zijn ontmoetingen met hedendaagse profeten. Deze avond deelt hij met de bezoekers van het Kloostercollege zijn ervaringen en zet hen aan het denken.

Thomas Quartier is benedictijner monnik. Hij woont in Leuven, in Abdij Keizersberg. Hij is als hoogleraar Liturgie verbonden aan de Universiteit in Nijmegen en in Leuven. Het afgelopen jaar was hij Theoloog des Vaderlands. Op vrijdag 11 november is zijn termijn afgelopen en wordt er een nieuwe Theoloog des Vaderlands gekozen. Quartier is schrijver van verschillende boeken, waaronder ‘Heilige woede. Monnik zijn, een radicale keuze’ en ‘Levensliederen. Weerklank van de monnik in jezelf’.

Het kloostercollege vindt plaats tussen de koorbanken van de Dominicanenkerk Zwolle. Zoals in de getijdegebeden het gezang van de dominicanen heen en weer kaatsen van de ene kant naar de overkant, zo worden in het kloostercollege stem en tegenstem gehoord.

Datum: donderdag 17 november 2022
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: Dominicanenklooster, ingang Assendorperdijk 8, bij de parkeerplaats
Tickets: € 12,50 | voor studenten € 7,50 | via www.domincanenzwolle.nl/programma.