Aan het festival nemen koren deel die afkomstig zijn uit kerken die bij de Raad aangesloten zijn. Vanuit hun culturele traditie brengen de koren liederen ten gehore die zij met het thema “Halleluja Amsterdam” verbinden. De deelnemende koren zijn afkomstig uit de Armeens-Apostolische Kerk, de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, de Evangelische Broedergemeente, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, de Protestantse Keizersgrachtgemeente, de Rooms-Katholieke parochie de Krijtberg, Vrijburg (Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten) en de Waalse Kerk.

De bezoekers kunnen zelf ook zingen. Onder leiding van Rinske van der Meer  zullen we  een aantal  ‘wereldse liederen met een spirituele inslag’ zingen.

Het afwisselende programma biedt daarnaast volop ruimte voor ontmoeting met koorleden en bezoekers uit de vele kerken en geloofsgemeenschappen die in de Raad van Kerken Amsterdam vertegenwoordigd zijn. Belangstellenden kunnen in- en uitlopen. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.