In Syrië zijn ruim 12 van de 18 miljoen mensen op de vlucht. Een groot deel bevindt zich in het land zelf, anderen in omliggende landen zoals Libanon of Jordanië en een relatief klein deel is via levensgevaarlijke routes in Europa terechtgekomen. “Deze mensen hebben onze hulp door middel van betrokkenheid, gebed en financiële steun hard nodig. Juist nu er sprake is van wederopbouw”, aldus René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, die recent een bezoek bracht aan vluchtelingen in Nederland, Griekenland en Libanon.

Met Tafels van Hoop wil Kerk in Actie aandacht vragen voor de situatie van Syrische vluchtelingen. De organisatie hoopt dat onder meer kerken en scholen aan deze tafels het gesprek voeren over en mét vluchtelingen. “Onderzoek van EenVandaag wijst uit dat 94% van de vluchtelingen in Nederland zich eenzaam voelt, terwijl bekend is dat vriendschappen heel belangrijk zijn voor succesvolle integratie. Het is goed om met vrienden, leerlingen en kerkleden te eten, geld op te halen voor vluchtelingen, te praten over hun situatie, maar het geeft een extra dimensie om ook vluchtelingen uit te nodigen aan uw tafel”, aldus de Reuver.

Lokale organisatoren kunnen zich aanmelden via www.tafelsvanhoop.nl en ontvangen dan een stappenplan om de tafel te organiseren. Samen met Vluchtelingenwerk brengt Kerk in Actie de lokale organisatoren desgewenst ook in contact brengen met lokale AZC’s. Op 21 november 2017 is er een voorbereidingsavond in Utrecht voor geïnteresseerden, waarbij samen met medewerkers van Kerk in Actie en bewoners van het naastgelegen asielzoekerscentrum in Utrecht gegeten wordt.