Met de Walk of Peace laten we zien hoe ontmoeting en verbinding het begin kan zijn voor een vreedzame en rechtvaardige samenleving. Tijdens de wandeling van dit jaar denken en spreken we over de ontwikkelingen in de wereld, de onzekerheid die oorlog voor Oekraïne met zich meebrengt in Europa en de relatie met oplaaiende conflicten in overige landen van de wereld.

Het doel van de Walk of Peace

media_4108_original_85-WalkofPeace2022_2

Het doel van de Walk of Peace is de wandelaars stil te laten staan bij het belang van vrede op verschillende niveaus. Tijdens de wandeling zal de relatie tussen conflicten op mondiaal niveau en op persoonlijk niveau worden belicht.

Het thema van de Vredesweek 2022 is ‘Generatie Vrede’, wat ook tot uiting zal komen tijdens de wandeling. Het stimuleren van intergenerationele dialogen tussen mensen vanuit alle achtergronden en (geloofs)gemeenschappen kan bijdragen aan het algehele ideaalbeeld van vrede. Daarnaast zal er tijdens de wandeling ruimte zijn voor een gesprek over de effecten van oorlog op (het beeld van) menselijkheid en solidariteit.

Over de Walk of Peace 2022

De Walk of Peace is een wandeling in, van en voor Vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. De wandeling benadrukt het belang van vrede, samenkomst en voortdurende dialoog. De wandeling zal starten bij het Vredespaleis en via verscheidene locaties haar weg vervolgen. Tijdens de wandeling zullen wandelaars worden meegenomen worden in het verhaal van vrede en oorlog, onder andere door sprekers, muziek of andere vormen van kunst. De Walk of Peace eindigt in het Zuiderpark, waar iedereen, onder het genot van hapjes en muziek, met elkaar verder in gesprek kan gaan. Zelf een Walk of Peace organiseren is een feest van ontmoeting en biedt, ook na afloop, unieke kansen voor (nieuwe) samenwerking.

De Walk of Peace draait om Vrede op verschillende niveaus, van conflicten in de wereld tot de vrede die je persoonlijk voelt. De route vertegenwoordigt deze verschillende lagen van vrede. Verscheidene sprekers, muzikanten en artiesten zullen ook (inhoudelijke) bijdrages tijdens de wandeling leveren. De route beslaat ongeveer 6,5 kilometer.

Wilt u weten waar en hoe laat de Walk of Peace begint en hoe de route loopt? En wilt u zich aanmelden (want dat is verplicht)?  Kijk in dat geval op deze webpagina van Pax voor Vrede.