Aan het eind – na een gedegen oriëntatie op klassieke en nieuwe vormen van kerk-zijn en verdieping in hedendaagse sociologische en ecclesiologische inzicht – ben je als kerkelijk professional in staat om jouw gemeente en jouw kerkgenootschap de weg te helpen wijzen naar een betekenisvolle toekomst.

In deze leergang kun je rekenen op een grondige (her)bezinning op deze vragen. Dr. Johan Roeland zorgt voor een in depth kennismaking met de rol van religie in de post-seculiere stad. Onder leiding van dr. Bert Dicou duik je in de hedendaagse ecclesiologische literatuur én leer je kritisch kijken naar hoe de Remonstranten zichzelf als kerk verstaan. Drs. Rosaliene Israël, scriba van Protestantse Kerk in Amsterdam, neemt je driemaal mee naar een Amsterdamse plek waar de kerk van de toekomst in de praktijk wordt uitgeprobeerd. Bij elkaar voldoende stof voor de professional die zich serieus wil bezinnen op de toekomst van zijn/haar kerkgenootschap.

Voor wie?

  • Theologische en kerkelijke professionals met interesse in recente ontwikkelingen in praktische ecclesiologie en alternatieve vormen van kerkzijn.
  • Mensen die zich vrijwillig of betaald bezighouden met de toekomst van kerkzijn.
  • Mensen met interesse in nieuwe vormen van kerkzijn.
  • Academisch niveau vereist.

ECCLESIOLOGIE: DE KERK VAN NU EN DIE VAN DE TOEKOMST (6 ECTS)

Contractonderwijs Arminius Instituut: u schuift aan bij reguliere onderwijs predikantsopleiding.

Februari-mei 2024. Regeling op https://arminiusinstituut.remonstranten.nl/.

Docenten: dr. Johan Roeland, dr. Bert Dicou, drs. Rosaliene Israël.

Data colleges: 9 en 23 februari, 8 maart (steeds van 11.00-13.00 uur) en op 17 mei (13.30-16.30 uur).
Excursies op 18 maart (avond), 14 april (ochtend) en 25 april (avond).

Kosten: 600 euro (plus 50 euro indien toetsing gewenst is).
Aanmelding via [email protected], uiterlijk 2 weken voor aanvang.
Vol=vol.