In het Westen zijn we ervan overtuigd geraakt dat het mis gaat zodra religie en politiek vermengd raken, schrijft Armstrong in haar boek ‘Fields of Blood’. Daar komt ellende en geweld van. Staat en religie moeten dus gescheiden zijn. De staat is de garantie voor rust en vrede. Karen Armstrong stelt vragen bij de koppeling tussen religie en geweld. Ze vraagt zich af hoe het komt dat we geloof zijn gaan bekijken als een privézaak. Ze is kritisch op de Westerse voorkeur voor seculariteit. Volgens Armstrong maakt het ons blind voor staatsgeweld en voor de verbindende krachten van religie.

Armstrong zegt dat geloof niet gaat over waarheden, maar over betrokken handelen. Ze benadrukt compassie als gemeenschappelijke kern in religieuze tradities. Samen met leiders en grote denkers uit alle wereldreligies schreef ze het Charter for Compassion. Met dit handvest wil ze de verbinding bevorderen tussen religies, zingeving en maatschappelijk engagement.

Is het echt zo dat religie de oorzaak is van veel geweld in de wereld? En hoe verhouden zich religieus geweld en compassie? Op deze vragen gaat Armstrong in haar lezing met de titel “Is religion really violent” in. Daarnaast vertellen change agent Salmaan Sana, dominee Ad Alblas en Monica Neomagus van Stichting Handvest voor Compassie NL hoe het Handvest voor Compassie hen inspireerde.

Armstrong komt naar Nederland vanwege een eredoctoraat dat ze ontvangt van de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. Erepromotor is Manuela Kalsky. Kalsky is houder van de Edward Schillebeeckxleerstoel waarin De Nieuwe Liefde participeert.

CJP, studenten- of stadspas: € 10,00
Voor meer informatie/reserveringen: klik hier

De Nieuwe Liefde

Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam
Toon op Google Maps