Het symposium gaat over macht en liefde in relatie tot de spirituele crisis in kerk en samenleving. Hoe geven we vorm aan levenswaarden als liefde, vertrouwen en hoop die ons tot mensen maken? Over de rol die macht en autoriteit daarbij spelen. Hoe zit dat precies? Macht en liefde; ze staan al te vaak tegenover elkaar. Maar macht zonder liefde corrumpeert. Er is een andere benadering: Liefde als macht die thuisbrengt.

Vrijdag 15 september 2023
15.30 – 18.30 Domkerk te Utrecht

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het symposium.
Graag aanmelden bij: [email protected].

Bekijk de flyer van het symposium.