Ondanks een schijnbaar steeds groter wordende onverschilligheid en het leeglopen van veel kerken, kun je je afvragen of dit betekent dat iedereen die het instituut kerk heeft verlaten atheïst is geworden? Geenszins. Mensen gaan zelf op zoek naar spirituele zingeving die past bij hun persoonlijke levensovertuiging. Sommigen vullen hun kerk-zijn zelf in, anderen combineren elementen uit verschillende religies met elkaar en uiteraard zijn er ook moslims, joden, hindoes, Bahai’s etc. Een veelkleurig landschap. Zou de polarisatie in de samenleving ermee te maken kunnen hebben dat we niet goed om weten te gaan met de verschillen?
 
Manuela Kalsky neemt u mee op reis. Aan de hand van het dialoogplatform Nieuwwij.nl laat zij nieuwe ontwikkelingen en antwoorden zien, en hoe je verschillen kunt verbinden. Maar eerst gaan we onder haar leiding aan de slag met de diversiteitskaarten, die Maarten Bos heeft ontworpen en die ons bewust maken van welke plek wij in dit multi-levensbeschouwelijke landschap innemen.
 
Aanmelden per e-mail: [email protected].