Voor het eerst in de geschiedenis noemt een meerderheid van de Nederlands zichzelf “niet-religieus”. In het NRC schreven enkele vooraanstaande psychiaters dat de afbrokkeling van religie in een massale ‘zingevingscrisis’ dreigt te resulteren. Interesse in zingeving lijkt onder een grote groep Nederlanders echter alles behalve verdwenen. Niet alleen onder een (nog steeds) grote groep religieuze Nederlanders. Getuige de populariteit van yoga, mindfulness en (nationale) tradities lijkt er evengoed sprake van een massale levensbeschouwelijke ‘zinzoektocht’. In een superdiverse samenleving zijn ook de behoeftes naar en antwoorden op levensbeschouwelijke opvoedvragen steeds diverser. Veel (religieuze) gezinnen hebben behoefte aan ondersteuning bij levensbeschouwelijke vragen, maar ervaren dat hier weinig (structureel) aanbod of aandacht voor is. Hulpverleners geven aan soms over te weinig kennis of handvatten te beschikken of een ‘blinde vlek’ te hebben op dit gebied. Tijdens dit minisymposium gaan we concreet aan de slag aan de hand van casuïstiek uit de beroepspraktijk, methodieken en de dialoog tussen een diverse groep professionals, studenten en HBO-docenten.

Middels twee rondes keuzeworkshops en een afsluitende (panel)discussie kan men nader kennismaken met het werk van professionals vanuit zeer diverse pedagogisch-levensbeschouwelijke werkpraktijken. Workshops worden verzorgd door JOP (Protestants jeugdwerk en opvoedondersteuning), Stichting Omnia (transculturele jeugdzorg), IPeP (Islamitische Psychologen – en Pedagogen Praktijk) en de Tiliander (Vrije School Tilburg). Zij gaan ons als onderwijs- en jeugdprofessionals inspireren, aan het denken zetten alsook praktische handvatten bieden. Na een paneldiscussie tussen de workshopleiders en enkele andere experts sluiten we af met een informele (netwerk)lunch.

Het minisymposium vindt vrijdag 7 februari om 9.00 uur (inloop vanaf 8.30 uur) plaats. We sluiten af met een lunch om 12.00 uur (tot 12.30 uur). De locatie is Fontys Hogeschool Pedagogiek, De Lismortel 25, Gebouw S3 in Eindhoven (Terrein TuE betaald parkeren, ventweg Insulindelaan gratis maar beperkt).

Heb je interesse en wil je je aanmelden: geef je dan op via deze link.
Mocht je meer informatie willen of vragen hebben, neem dan contact op met Susanne Sinnige via [email protected].