De getuigenissen van acht families staan centraal. Unieke verhalen worden in Ons Land aangevuld met nog niet eerder vertoonde objecten, foto’s en intieme interviews bij de ooggetuigen en hun nakomelingen thuis.

De tentoonstelling begint bij de confronterende sporen van het koloniale verleden en de manier waarop die in de Nederlandse samenleving tot op heden resoneren. Middels intergenerationele familieverhalen wordt de bezoeker verder meegenomen naar de samenleving van toen met haar kenmerkende raciale, culturele en sociale geleding, de Tweede Wereldoorlog, de Bersiapperiode en onafhankelijkheidsoorlog, het gedwongen vertrek uit Indonesië tussen 1945 en 1964, de reis naar Europa en de aankomst en het ontvangst in Nederland. Aan het einde van de tentoonstelling richt de focus zich op de jongere generaties: hoe interpreteren en herontdekken zij de verhalen van hun (voor)ouders?

De titel Ons Land verwijst zowel naar het huidige Nederland als naar het land van herkomst dat op tal van manieren een belangrijke rol zou blijven spelen: in de cultuur, de herinnering, identiteiten en gemeenschappen.

Ons Land is niet neutraal. Het verhaal is niet compleet en is niet af. De tentoonstelling claimt niet hét verhaal over dekolonisatie te presenteren, maar die te belichten vanuit verschillende perspectieven en door de bril van de vertellers. Als momentopname in het doorgaande verwerkingsproces waarin ook nieuwe elementen om aandacht vragen. Voor alles wil Ons Land aanzetten tot gesprek en reflectie op ons koloniale verleden en de wijze waarop dat doorwerkt en hoe mensen daarmee omgaan.

De opening van Ons Land is de eerste aangelegenheid in een reeks evenementen rondom het thema dekolonisatie in 2022. Op 11 februari opent het Rijksmuseum de tijdelijke tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk, waarin wordt ingezoomd op de onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949. Door middel van voorwerpen met persoonlijke verhalen geeft Revolusi! een gezicht aan die periode. Aansluitend op beide tentoonstellingen organiseren Museum Sophiahof en het Rijksmuseum gezamenlijk educatieve programma’s en evenementen.

Museum Sophiahof & Organisatie Ons Land

Museum Sophiahof is het gemeenschappelijke huis van een aantal organisaties gericht op het erfgoed van gemeenschappen die zich verbonden weten met het voormalig Nederlands-Indië.

Onder de overkoepelende titel ‘Van Indië tot nu’ programmeren zij gezamenlijke publieksmanifestaties gericht op direct betrokkenen en geïnteresseerden bij en in de koloniale geschiedenis, het dekolonisatieproces en de materiële en immateriële sporen daarvan in Nederland.

Ons Land wordt gemaakt door het Moluks Historisch Museum en het Indisch Herinneringscentrum i.s.m. Kossmanndejong en TiMe Amsterdam. De tentoonstelling Ons Land is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.