De bijeenkomst staat in het teken van het thema ‘Naar een steeds groter wij’, dat paus Fran­cis­cus heeft gekozen voor de 107e editie van deze Wereld­dag. De organisatie is in handen van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Cordaid, Sant’Egidio en de Vas­ten­ac­tie.

Verbondenheid

De paus roept op tot ver­bon­den­heid en broe­der­schap, als één familie. Niet ‘wij en zij’, of ‘ons en de anderen’, maar een uit­no­di­ging aan ie­der­een om ons in te zetten voor wer­ke­lijke ont­moe­ting en het herstel van onze men­se­lijke familie. Dat doen we door mi­gran­ten en vluch­te­lingen gastvrij te verwel­ko­men, be­scher­men, onder­steunen en te helpen participeren en integreren in onze samen­le­ving.

Op zater­dag 25 sep­tem­ber vieren we de gast­vrij­heid met een uniek inhou­de­lijk pro­gram­ma door over hoe we dit in de dage­lijkse praktijk brengen, afgewisseld met muzikale bijdragen. Het pro­gram­ma wordt uitge­voerd in samen­wer­king met vluch­te­lingen en andere nieuwkomers in onze samen­le­ving. De ont­moe­ting staat centraal, ook in een ge­za­men­lijke lunch waar­mee de bij­een­komst wordt afgesloten.

Rechtvaardige wereld

Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam opent deze speciale bij­een­komst. Hij pleit al jaren voor een grotere inzet voor een meer recht­vaar­dige wereld. ”Voor hen die door oorlog en hon­ger, natuur­ge­weld en geloofs­ver­vol­gingen van huis en haard ver­dre­ven zijn: dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toe­komst mogen vin­den.”

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein in Amsterdam. Het programma begint om 10.30 uur, de inloop is vanaf 10.00 uur. Aanmelden kan via: [email protected]

Mozes en Aäronkerk

Waterlooplein 207
Amsterdam
Toon op Google Maps