We leven in het Antropoceen, het tijdperk waarin de invloed van de mens op de natuur overal aanwezig is. Tegen 2050 woont bovendien tweederde van de wereldbevolking in de stad, ver van de natuur verwijderd. De natuur lijkt geen plek te hebben in de stad. Maar is dat wel zo? Natuurfilosoof Matthijs Schouten vertelt over stadsnatuur, de natuur die we in de stad aantreffen en zich volledig heeft aangepast aan de mens. Daarnaast vertelt hij waarom deze eenzijdige aanpassing problematisch is. We moeten de natuur volgens Schouten weer gaan zien als onze medespeler, als gelijkwaardig aan ons.

Romantisch beeld

Hoe beïnvloedt wonen in de stad ons denken over natuur? Volgens sociaal milieukundige Riyan van den Born hebben mensen die opgroeien in de stad vaak een abstract en romantisch beeld van natuur, terwijl mensen die opgroeien in de nabijheid van natuur er een veel realistischer beeld op nahouden. Van den Born vertelt waarom natuurervaringen belangrijk zijn voor onze waardering van natuur en wat het belang is van natuurbeleving in de stad.

Natuurlijke stad

Kunnen we natuur en stad meer laten samensmelten? Architect, schrijver en ‘natuurlijk ontwerper’ Piet Vollaard geeft zijn visie op natuur in de stad en vertelt waarom natuur en biodiversiteit nadrukkelijk onderdeel moeten worden van een stadsontwerp. Vollaard presenteert zijn visie aan de hand van een aantal praktische voorbeelden.

Aansluitend gaan Matthijs Schouten, Riyan van den Born en Piet Vollaard in gesprek. Ze gaan in op de vraag of het belangrijk is dat stad en natuur een nieuwe verbinding aangaan. Kan dat onze verstoorde relatie met de natuur herstellen? En wat voor natuur is daarvoor nodig? Is er plek voor wilde natuur in de stad? Of moet natuur in de stad heel iets anders zijn? En is dat dan nog wel ‘natuurlijk’ te noemen?

Over de sprekers

Matthijs Schouten is buitengewoon hoogleraar Ecologie en filosofie aan Wageningen University & Research en werkzaam bij Staatsbosbeheer. Als ecoloog heeft hij een bijzondere belangstelling voor onze perceptie van natuur.
Riyan van den Born is universitair hoofddocent Philosophy and Science Studies aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar het verschil in waardering van natuur tussen mensen die opgroeien in de stad versus het platteland.
Piet Vollaard is architect en architectuurcriticus. Hij is initiator van De Natuurlijke Stad, een platform van architecten, filosofen en stadsmakers dat zich inzet voor de ontwikkeling van natuurlijke stedelijke omgevingen en schreef Stadsnatuur maken een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad.

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten, scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis. Sponsoren en donateurs van het ACN gratis.

Theaterzaal C, Radboud Universiteit

Heyendaalseweg 141
Nijmegen
Toon op Google Maps