Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan als bedding voor onze ervaringen?

Deze vragen staan centraal in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panelgesprek plaats waarin vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond dit thema.

Bron: vimeo.com

Dirk Jan Schoon studeerde psychologie (1977-1981) en theologie (1981-1988) in Amsterdam aan de UvA. Na de ambtsopleiding aan het seminarie in Utrecht werd hij priester in de Oud-Katholieke Kerk, werkte vanaf 1989 als pastoor in zijn geboortestad en in Amsterdam, en werd in 2008 door de geestelijken en leken van het bisdom Haarlem tot hun bisschop gekozen en gewijd. Schoon promoveerde in 2004 aan de VU op een proefschrift over de ontwikkeling van de oud-katholieke kerk in de negentiende eeuw en publiceert sindsdien boeken en artikelen op het gebied van de kerkgeschiedenis. Namens de OKK en andere bisschoppelijk georganiseerde kerken maakt hij deel uit van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland.

Panelgesprek

Na de lezing vindt een panelgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland. Het panel bestaat uit Rachelle van Andel, Ad de Boer, Sandra Oosterwolde en anderen.

Meer informatie en kaarten: www.raadvankerken.nl/oecumenelezing

Oecumenelezing2023_typo

Geertekerk Utrecht

Geertekerkhof 23
Utrecht
Toon op Google Maps