Afbeelding3

Vlak na internationale Vrouwendag organiseren we in Houten een inspiratie dag voor vrouwen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen en kerken. We creëren met elkaar een veilige plek om verhalen te vertellen over wat ons uitdaagt en te delen wat ons dwars zit. We willen elkaar dragen als vrouwen die verschillen èn verbonden zijn en hopen op te laden door de verbondenheid van vrouwen van verschillende generaties en achtergronden.

Dr. Almatine Leene is docent aan de Viaa Hogeschool in Zwolle en predikant van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en schreef samen met René Erwich het boek ‘Vuur dat nooit dooft. Gender, seksualiteit en theologie in gesprek. Prof. dr. Monique van Dijk–Groeneboer is hoogleraar aan de Tilburg School of Catholic Theology en onderzoeksbegeleider van het Rooms Katholieke synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’.

De workshops:

– ‘Zij heeft een verhaal’ en verder: doorpraten over de rol van vrouwen in de RK kerk, in gesprek met Monique van Dijk en Laetitia van der Lans.

– Niemand uitsluiten, werken aan inclusieve geloofstaal. Hoe weerspiegelt geloofstaal (gebeden bijvoorbeeld) diversiteit in een geloofsgemeenschap, en hoe inclusief zijn beelden voor God? Onder leiding van Fieke Klaver.

– Ontmoeting van jonge professionals in de kerken. Je bent jong en je werkt in de kerk. We gaan in gesprek over wat je wel en niet bevalt in het werken in de kerk. Wat kom je tegen, waar geniet je van en wat vind je lastig? Maakt het uit dat je als vrouw in de kerk werkt of is dat geen issue? Gesprek begeleid door Jasja Nottelman

– Het lege nest van de kerk, een gesprek. Als je om je heen kijkt en ziet dat de volgende generatie uitgevlogen is, aan wie geef je dan het stokje door? Hoe kijk je naar datgene waar je je voor ingezet hebt, en hoe kijk je vooruit? Begeleiding: Joke Kolkman, pastoor in de Oud Katholieke Kerk.

– Hoe maak je ervaringen van seksisme bespreekbaar? We bespreken waar we tegenaan lopen en kijken daarbij naar een handreiking van Missie Nederland (netwerk Gelijkwaardig Leiderschap)

– Vrouwen die verschil maken: bibliodans met inspiratie van de heiligen Perpetua en Felicitas. Rond het jaar 200 droegen Perpetua en haar bediende Felicitas elkaar in hun geloof en bleven elkaar tot het einde toe trouw. . In deze workshop gebruiken we een van de teksten van Perpetua; bibliodans laat je het verhaal lichamelijk ervaren. Hedwig Mensink is pastoraal werker in een parochie, schoolcatecheet, kunstenaar en bevlogen danser.

Als afsluiting van de dag treedt dansgroep AVIV op met hun programma ‘Broken life’: drie vluchtelingen en drie professionele dansers dansen samen een ode aan kwetsbaarheid. Te midden van de scherven vinden ze kracht in de verbinding met elkaar.

Zaterdag 11 maart, 10.30 – 16.00 uur. Opstandingkerk, het Kant 1, Houten. Aanmelden voor deze dag kan via de website van de Vrouwensynode. Kosten zijn 25 euro; studenten en wie leeft van een minimum betalen 15 euro; er is een solidariteitspotje voor wie dit bedrag niet betalen kan.

Advertentie

Kloostercast