Het jongerenpanel van het Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims – Jongeren, OJCM Jongeren, organiseert op 21 november een bezoek aan een synagoge, moskee en kerk in Amsterdam voor jongeren.

In ieder gebedshuis is een rondleiding en een uitleg over de rol die de religieuze gemeenschap speelt in Amsterdam en in de wereld. Daarna gaan de jongeren met elkaar in gesprek over een onderwerp over religie en samenwerking.

Interreligieuze dialoog

Het jongerenpanel van OJCM is eerder dit jaar opgericht en wil jongeren enthousiast maken voor de interreligieuze dialoog en samenwerking. “Onze hoop is jongeren inspiratie te geven om meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van interreligieuze relaties in Nederland. Deze betrokkenheid kan geuit worden binnen organisaties als het OJCM, maar ook in persoonlijke ontmoetingen in het dagelijks leven”, stelt de organisatie. Het bezoek op 21 november is de eerste activiteit die het jongerenpanel organiseert.

Praktische informatie

Opgeven voor de middag kan voor 14 november via dit formulier. Meer informatie over het OJCM is te vinden op de website, of te verkrijgen via [email protected].