Jezus verkondigt het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk wordt vaak, ook door Palestijnse christenen, a-politiek en vergeestelijkt gelezen, zonder oog voor de context van Romeinse overheersing. Ook in veel (Westerse) exegese is zo’n apolitieke interpretatie dominant. AlKhouri voert in zijn onderzoek een dialoog, met Palestijnse bijbellezers, met professionele exegetenen en met Palestijnse exegeten om zo nieuwe inzichten op te doen over het Koninkrijk.

AlKhouri’s onderzoek staat in de traditie van contextuele en postkoloniale benaderingen van de bijbel. Zeer relevant en spannend is dat zijn werk uit het Palestijnse leven gegrepen is: ervaringen met het leven achter de muur vormen de basis voor een Palestijnse interpretatie van het bijbelse begrip Koninkrijk van God. AlKhouri schetst een levendig beeld van de veerkracht van Palestijnen, en specifiek van Palestijnse christenen.

Prof. Yolande Jansen (VU/UvA) en Thomas van Gool (PAX voor Vrede) gaan onder leiding van dr. Janneke Stegeman (VU) in gesprek met Yousef AlKhouri over de betekenis van zijn onderzoek voor de Nederlandse context en tegen de achtergrond van de gebeurtenissen sinds 7 oktober.

Het panelgesprek wordt georganiseerd door Kairos-Sabeel Nederland. Graag registreren voor lunch en/of panelgesprek via [email protected].

13.00 uur
Palestijnse lunch (15 euro, graag aanmelden),

14.00-16.00 uur
Panelgesprek, 3D (ruimte voor dialoog) aan het Campusplein, VU Amsterdam.

Voertaal is Engels.