Het seminar ‘Pelgrimage met een missie’ gaat in op een type pelgrimage dat meer wil zijn dan toerisme naar heilige plaatsen, en bezoekers uitnodigt om ‘pelgrims van vrede en gerechtigheid’ te worden.

De sprekers belichten belangrijke en interessante aandachtspunten en kritiekpunten om verantwoord toerisme en de vernieuwing van de culturele, spirituele en theologische betekenis van de pelgrimage te kunnen versterken. De voertaal is Engels. Vragen kunnen wel in het Nederlands gesteld worden.

Programma

Het programma van het seminar ziet er als volgt uit:

14:50 Tijdens het inloggen bespeelt Nizar Rohana de ūd.
15:00 Welkom door dr. Arnold Smeets (Luce, Tilburg).
Introductie op het thema: dr. Gied ten Berge (Maarssen).
15:10 Prof. dr. Jamal Khader (Bethlehem).
15:25 Leora Alcheck (Montreal).
15:40 Korte pauze. Nizar Rohana (Utrecht) bespeelt de ūd.
15:45 Gesproken column: Shatha Bannoura (Beit Sahour).
15:55 Dr Rami Isaac (Breda).
16:10 Dr Toine van Teeffelen (Bethlehem).
16:25 Vragen en discussie onder leiding van dr. Arnold Smeets.
16:45 Slotopmerkingen en dankwoord dr. Gied ten Berge.

Het seminar is gratis toegankelijk. Aanmelden is verplicht en kan via http://www.tiu.nu/Pilgrimage. Meer informatie over het seminar en de sprekers is hier te vinden.