Svenungsson zal zich in het bijzonder richten op het 18e-eeuwse milieu van Halle, waar een filosofische interesse in de esthetiek op een fascinerende manier samensmolt met het piëtisme. Dat is een ontwikkeling die nog steeds doorklinkt in de romantische theologie van de jonge Friedrich Schleiermacher. Een herneming van deze radicale impuls – die nauw verbonden is met het concept van ervaring – is essentieel voor de doordenking en vernieuwing van de liberale theologische erfenis voor vandaag. Op basis van zowel esthetische als fenomenologische bronnen zal Svenungsson een ‘poëtische theologie’ voorstellen als kritische weg voor een toekomstige protestantse theologie.

De Vrijzinnige Lezing met Jayne Svenungsson vindt plaats op vrijdag 15 maart om 20.00 uur in de Geertekerk Utrecht. De lezing is zowel live als via een livestream te volgen. Opgave kan via de website www.devrijzinnigelezing.nl.

De Vrijzinnige Lezing wil vernieuwende theologie onder de aandacht brengen en daarmee stem geven aan (post)moderne vrijzinnigheid en bijdragen aan hedendaags geloven. Dat doet zij door jaarlijks het woord te geven aan een vooraanstaande theoloog. In 2023 sprak Willem B. Drees de lezing uit. In voorgaande jaren waren dat onder anderen Hans Alma, Frits de Lange en de Amerikaanse theologe Catherine Keller.

Geertekerk Utrecht

Geertekerkhof 23
Utrecht
Toon op Google Maps