Doel van Kairos Sabeel Nederland is te luisteren naar oproepen van Palestijnen en van met name Palestijnse christenen om met geweldloze middelen bij te dragen aan het tot stand komen van rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen, het gesprek daarover te voeren, de gangbare (theologische) opvattingen ter discussie te stellen en handelingsperspectieven aan te reiken. Met de bijeenkomst op 9 mei wil Kairos Sabeel Nederland daaraan bijdragen. Zie: https://kairos-sabeel.nl/.

Hieronder delen we een video van Al Jazeera uit december 2022 waarin dr. Munther Isaac zijn verhaal vertelt.

Bron: www.youtube.com