In het spoor van deze nieuwe ontwikkelingen binnen de kerk, willen we tijdens de retraite nadenken over de vraag: Hoe kunnen wij christenen, geïnspireerd door Jezus en zijn evangelie, vandaag een bijdrage leveren aan een rechtvaardige vrede door middel van geweldloosheid?

Programma

Het programma is gebaseerd op de drieslag: zien – oordelen – handelen:

– De tekenen van de tijd zien rond oorlog en vrede, wij-zij denken, angst en hoop in de wereld en in eigen samenleving.
– Een oordeel vormen, een kijk op mensen en gebeurtenissen ontwikkelen in de lijn van Jezus van Nazareth en het evangelie, gevoed door een diepe spirituele bewogenheid.
– Actief geweldloos handelen vandaag, met name vanuit de kunst van de geweldloze dialoog in concrete relaties en conflictsituaties.

Vrijdag 25 augustus: welkom en kennismaking

19.30 uur: Aankomst deelnemers
20.00 uur: Welkom door Jo Hanssens, medewerker Pax Christi Vlaanderen
20.15 uur: Toespraak lid bestuur KNR
20.45 uur: Kennismaking in kleine groepen
21.30 uur: Gebedsviering
22.00 uur: Afsluiting van de dag

Zaterdag 26 augustus: zien, oordelen, handelen

9.00 uur: Opening van de dag met bezinnend moment
9.10 uur: Toespraak: De tekenen van de tijd zien – door Jan Peters s.j.
10.15 uur: Pauze
10.45 uur: Gesprek in kleine groepen over de ‘tekenen van deze tijd’, wat betreft vrede, mensenrechten, geweld
12.00 uur: Middaggebed
12.20 uur: Lunch
14.30 uur: Gespreksgroepen, over ‘De geweldloze weg van Jezus’
15.30 uur: Toespraak: De geweldloze weg van Jezus – door Jan Vanden Berghe
16.30 uur: Pauze
17.00 uur: Introductie van de kunst van de geweldloze dialoog – door Jo Hanssens
18.30 uur: Avondeten
20.00 uur: Facultatief avondprogramma met creatieve werkvormen

Zondag 27 augustus: synthese

9.00 uur: Opening met bezinnend moment
9.10 uur: ‘Geweldloosheid nu’, de vredesinzet van Hildegard Goss-Mayr, toelichting door Jan Vanden Berghe, gevolgd door plenair gesprek
10.00 uur: Creatieve verwerking van indrukken en ideeën van de retraite
11.00 uur: Oecumenische gebedsviering
12.15 uur: Lunch

Praktische informatie:

Datum: 25 tot 27 augustus 2017
Locatie: Conferentiecentrum De Beukenhof te Biezenmortel (tussen Den Bosch en Tilburg)
Doelgroep: allen die zich vanuit een religieuze bewogenheid willen inzetten voor gerechtigheid en vrede
Aanmelden: voor 1 augustus 2017 bij CMBR, postbus 111, 5201 AC ’s-Hertogenbosch, of via e-mail: cmbr@knr.nl
Kosten: € 100,00 (dit is inclusief overnachtingen en maaltijden) over te maken op rekeningnummer NL40FVLB022.59.08.514 t.n.v. Konferentie Nederlandse Religieuzen, o.v.v. ‘Bijeenkomst Biezenmortel’ en de naam van de deelneem(st)er
Voor meer informatie: Gerard Moorman, stafmedewerker KNR, tel. 073 – 6921301

Conferentiecentrum De Beukenhof in Biezenmortel

Capucijnenstraat 46
Biezenmortel
Toon op Google Maps