In een globaliserende wereld zijn er steeds meer ontmoetingen tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen. En natuurlijk wil iedereen graag in vrede leven.

Op het eerste gezicht lijkt de interreligieuze dialoog dan ook net zo vanzelfsprekend als essentieel. Maar in de praktijk blijkt dit gesprek bijzonder gecompliceerd.

Kom luisteren hoe de Vlaams-Amerikaanse theoloog Catherine Cornille stelt dat nederigheid een centrale rol kan spelen bij het oplossen van dit probleem.

Conflict

Ontmoetingen tussen verschillende religies leiden vaker tot geweld en conflict dan tot samenwerking. Religieuze overtuigingen worden vaker gebruikt om agressie te rechtvaardigen dan te voorkomen.

Verschillende wetenschappers zoeken de oorzaken voor deze problemen in sociaal politieke of psychologische factoren, maar Catherine Cornille schrijft ze toe aan de religies zelf.

Je eigen gelijk

“Trots, vijandigheid en onverschilligheid staan een echte dialoog in de weg. Religieuze leiders zijn vaak te zeer overtuigd van hun eigen gelijk en hechten weinig belang aan het stimuleren van interesse in andersgelovigen. Geen wonder dat de relatie tussen mensen met verschillende religieuze achtergronden vaak gekenmerkt wordt door angst en afkeer.”

Nederigheid

Catherine Cornille stelt dat echte verandering alleen mogelijk is als we ons bewust zijn van onze eigen feilbaarheid en imperfectie. Ze houdt daarom een pleidooi voor de herwaardering van de onpopulaire deugd ‘nederigheid’.

Na haar lezing gaat Catherine Cornille in gesprek met theoloog Stephan van Erp over het stimuleren van de interreligieuze dialoog hier in Westen.

Over de sprekers

Catherine Cornille, verbonden aan Boston University (VS), is een expert op het gebied van de vergelijkende theologie. Ze publiceerde veelvuldig over de interreligieuze dialoog, in het bijzonder die tussen christenen en boeddhisten, en christenen en hindoes.

Stephan van Erp is hoogleraar Systematische theologie aan de KU Leuven. Hij schreef o.a. Vrijheid in verdeeldheid: geschiedenis en actualiteit van religieuze tolerantie (2008)

De voertaal is Engels.

Deelname

Deelname kost € 5,- | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees en Alumni Benefits Card-houders gratis.

Donderdag 8 maart, 19.30 – 21.00 uur.

Inschrijven kan hier

Edward Schillebeeckx Lezing

In de tweejaarlijkse Edward Schillebeeckx Lezing geven vooraanstaande internationale theologen hun visie op maatschappelijke kwesties.

Edward Schillebeeckx (1914-2009) stond bekend om de positieve waardering van andere religies en niet-gelovigen. Eerdere sprekers van de ES lezing waren: Timothy Radcliffe (2011), Rowan Williams (2013) en Terry Eagleton (2016)

Dit is een programma van Radboud Reflects in samenwerking met Tijdschrift voor Theologie en de Stichting Edward Schillebeeckx