”De ten­toon­stel­ling gaat over de zoek­tocht naar mijn ge­schie­de­nis”, zegt Wins­ton Bran­don. “In een van de ge­sprek­ken met mijn va­der gaf hij mij het pa­pier waar­op stond dat mijn oud­moe­der (bet­over­groot­moe­der) is vrij ge­kocht. Dit heeft me al op jon­ge leef­tijd door­dron­gen van de on­schat­ba­re waar­de van vrij­heid.” De ex­po­si­tie biedt een diep­gaand in­zicht in het fa­mi­lie­ver­haal van ma­ker Wins­ton Bran­don. Zijn uit Gha­na af­kom­sti­ge voor­ou­der werd tot slaaf ge­maakt en naar Su­ri­na­me ge­bracht. Brandon benaderde Larissa NesloElvis ChenQuentley Barbara en Laurence Focke die de unieke beeldende kunstwerken maakten voor deze tentoonstelling. Met hun werken reflecteren de kunstenaars op het slavernijverleden en gaan ze de dialoog aan met bezoekers.

Je kunt de ten­toon­stel­ling op het Pro­vin­cie­huis gra­tis be­zoe­ken van maan­dag tot en met vrij­dag van 9.00 tot 17.00 uur. Op 1 juli geeft de ma­ker hier rond­lei­din­gen ter ge­le­gen­heid van Keti Koti (Het bre­ken van de ke­te­nen op 1863).