De sprekers zijn:

–        prof. Inigo Bocken, over Titus Brandsma

–        Jean-Jacques Suurmond, n.a.v. Suurmonds vertaling van de klassieker Mystiek

–        zuster Hildegard Koetsveld osb, over mystiek in de Oosters-Christelijke traditie

–        Nadia Kroon, een jonge kloosterling treedt in

De muziek wordt verzorgd door Frits de Lange (gitaar), die ook bij het publieksgesprek zal aan sluiten. Er is een expositie van de Speling-kunstenaar van 2021: Dorian Hiethaar.

Entree € 15, incl. consumpties. Meld u aan via: [email protected]
Tijdens het symposium is Mystiek met € 3 korting te koop.

'Mystiek - hoe god werkt in de mens'

mystiek omslag zon

Hoe is God werkzaam in mensen? Aan de hand van de ervaring van de grote mystici schetst Evelyn Underhill de fasen van de mystieke weg. Die loopt van ontwaken, loutering, verlichting en de donkere nacht van de ziel, tot de eenheid met God. Dit boek uit 1911 is hét standaardwerk op het gebied van de spiritualiteit; het inspireerde belangrijke schrijvers als C.S. Lewis, T.S. Eliot en Thomas Merton. Voor het eerst verschijnt het nu in het Nederlands.

Levendig belicht Underhill vele aspecten van de mystieke weg: van twijfel tot extase, van inkeer tot betrokkenheid op de wereld. Elk mens, zo laat ze zien, is in principe een mysticus. In de relatie met God wordt de hele persoon meegenomen en vernieuwd. Mystieke inspiratie is het geheim van creativiteit, ook op artistiek en wetenschappelijk gebied.

De sprankelende vertaling en bewerking is van Jean-Jacques Suurmond. Het boek is aangevuld met de inzichten van tientallen moderne mystici, zoals Etty Hillesum, Titus Brandsma, Dag Hammarskjöld en Christian Wiman.

EVELYN UNDERHILL (1875-1941), een Britse anglicaan, was kenner van de mystiek. Ze was in Engeland de eerste vrouw die namens de kerk retraites leidde, colleges gaf aan de theologische faculteit, en zich inspande voor de oecumene. Ze werd de geestelijke begeleider van velen en schreef en vertaalde allerlei mystieke werken, onder meer samen met Nobelprijswinnaar Rabindranath Tagore. In 1939 ontving ze een eredoctoraat van Aberdeen University.

Vertaler JEAN-JACQUES SUURMOND (1950) is theoloog en gestalttherapeut. Brede bekendheid kreeg hij door zijn columns in dagblad Trouw en zijn boeken over spiritualiteit. Begonnen als predikant in de pinksterbeweging, is hij geboeid door de werking van God. Dit leidde onder meer tot een proefschrift aan het Fuller Theological Seminary, Pasadena. Tegenwoordig heeft hij een praktijk voor supervisie en begeleiding.