Het motto van de meest recente Nacht van de Theologie stelde optimistisch vast dat God terug is in Nederland. En rond kerstmis vorig jaar schreef ds. Carel ter Linden dat de teksten over de geboorte van Jezus voor velen nog springlevend zijn.

Dat strookt wellicht met het voorstel van de montfortanen aan Luce om een studie- en inspiratiedag te organiseren over de stand van zaken rondom de Mariadevotie. Is de Mariedevotie bij velen niet vanzelfsprekender dan lange tijd gedacht is? Zijn de omstandigheden niet ten positieve gekeerd? Soms lijkt het, dat de christelijke traditie serieuzer wordt doorgegeven in Mariakapellen dan in de grote stads- en dorpskerken.

Toch zou het naïef zijn te denken dat traditionele vormen van Mariadevotie zonder meer geschikt zijn om een rol te spelen in pogingen om het christelijk erfgoed opnieuw tot leven te wekken. Is daarvoor niet meer nodig? Moet daarvoor niet op een nieuwe manier een link gelegd worden tussen de Mariadevotie, nieuwe vormen van spiritualiteit en de diaconale aspecten van het Evangelie?

Het symposium heeft een verkennend karakter, via theologische en cultuurwetenschappelijke invalshoeken. Doelgroep zijn theologisch en mariaal geïnteresseerden, pastores en geestelijk verzorgers in het basis- of categoriale pastoraal en kerkelijke vrijwilligers, bijvoorbeeld vrijwilligers die zorg dragen voor Mariakapellen en bedevaarten naar mariale heilige plaatsen. Aan het einde van de dag is er de presentatie van CD en boek Maria en Mariaverering in cantieken van Louis-Marie Grignion de Montfort. Vertaald en toegelicht door Wiel Logister smm.

Programma

10.00 uur: Inloop (Blackbox, gebouw Esplanade)
10.30 uur: Opening door dr. Arnold Smeets (TST Luce)
Inleidingen
10.45 uur: dr. Charles Caspers (Titus Brandsma Instituut)
11.15 uur: dr. Grietje Dresen (Radboud Universiteit Nijmegen)
11.45 uur: prof. dr. Wiel Logister smm (emeritus hoogleraar Theologische Faculteit Tilburg)
12.15 uur: Afsluiting van het ochtendgedeelte. Uitvoering van enkele cantieken van Montfort

12.30 uur: Lunch (in de foyer van het Cobbenhagengebouw)

13.30 uur: Eerste sessie van drie parallelle workshops (gebouw Cobbenhagen)
(a) Mariadevotie en Mariaoorden. Ko Schuurmans
(b) Maria achter de tralies. Ervaringen van justitiepastor. Marie-José Dusseldorp
(c) Woorden geven. Over het hertalen van de cantieken van Montfort. Andries Govaart
14.20 uur: Korte pauze en wisseling
14.30 uur: Tweede sessie van drie parallelle workshops (gebouw Cobbenhagen)
(a) Maria Kracht Dagen. Marian Geurtsen
(b) De Bijbelse Maria in het Magnificat. Yvonne van den Akker-Savelsbergh
(c) Woorden geven. Over het hertalen van de cantieken van Montfort. Andries Govaart

15.20 uur: Korte pauze
Plenaire afsluiting (Blackbox in gebouw Esplanade)
15.45 uur: prof. dr. Jozef Wissink (emeritus hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology)
16.15 uur: Afsluiting van de dag en boekpresentatie door Peter Denneman smm.

Aansluitend: gelegenheid tot ontmoeting en boekentafel. Onder andere met het nieuwe boek: Maria en Mariaverering in cantieken van Louis-Marie Grignion de Montfort, vertaald en toegelicht door Wiel Logister smm. Bij het boek hoort een CD, die ook los verkrijgbaar is.

Praktische informatie

Datum: 22 maart 2019
Locatie: Blackbox (in gebouw Esplanade) en gebouw Cobbenhagen, Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg (de gebouwen liggen op ca. 7 minuten wandelen van elkaar).
Kosten: €45 (Studenten gratis; leden van alumniverenigingen VAK en Dialogos €35)
Inschrijven: kan via www.tiu.nu/maria
Accreditatie SKGV is aangevraagd

Tilburg University

Warandelaan 2
Tilburg
Toon op Google Maps