In 2007 verscheen in de New York Times een brief van moslimleiders van over de hele wereld, getiteld A Common Word between Us and You. Deze werd beantwoord door christelijke leiders met de brief Loving God and Neighbor Together. Zo ontstond een gesprek waarbij niet alleen de echte verschillen werden erkend, maar ook de gemeenschappelijke opdracht benadrukt ‘Bemin God en je naasten’.

Deze studiedag vertrekt vanuit de brieven en verdiept zich in de vraag hoe moslims en christenen deze gemeenschappelijke opdracht begrijpen en vormgeven. Tijdens dit programma nodigen we de leerkrachten uit om elkaars verhaal te beluisteren en in gesprek te gaan over hun eigen spirituele identiteit en de betekenis van hun levensbeschouwing in de ruimere maatschappelijke context. De deelnemende leerkrachten verkennen de diversiteit van de levensbeschouwelijke realiteit, ervaren hoe het is om te werken met de interlevensbeschouwelijke competenties en te ontdekken hoe dit de eigen levensbeschouwing kan verrijken.

Klik hier voor meer informatie.