Bovenstaande uitspraken komen van slachtoffers van incest/seksueel misbruik. Ongeveer 30% procent van de vrouwen en minimaal 12% van de mannen in Nederland heeft ervaring met een vorm van seksueel misbruik. Voor mensen, vrouwen én mannen, kan er als zij opgegroeid zijn met geloof en godsdienst een vermenging ontstaan van een seksueel misbruik- en godsdiensttrauma. In het pastoraat komen we zulke mensen tegen en hoe kunnen we heilzaam aanwezig zijn? Maart 2017 promoveerde Adriana W. Balk- van Rossum aan de VU op het proefschrift De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring. Naar aanleiding van het verschijnen van haar boek organiseert de PThU op 22 november 2017 een studiemiddag over godsbeelden en seksueel geweld.

Programma

13.30 – 13.45 uur: Introductie door dagvoorzitter, prof. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie PThU
13.45 – 14.30 uur: Lezing Godsbeelden bij incest door dr. Adriana Balk-Van Rossum
14.30 – 14.45 uur: Gelegenheid voor het stellen van vragen
14.45 – 15.00 uur: Pauze
15.00 – 16.30 uur: Workshops
16.30 – 17.00 uur: Plenaire afsluiting o.l.v. Heleen Zorgdrager en een slotwoord door prof.dr. Ruard Ganzevoort, decaan faculteit godgeleerdheid VU
17.00 uur: Napraten met een drankje

Workshops:

Workshop 1: Verder praten over het onderzoek
In deze workshop is er gelegenheid uitgebreid in te gaan op de bevindingen van het gepresenteerde onderzoek. Verder denken we, aan de hand van de ervaringen van de vrouwen uit de onderzoeksgroep, met elkaar na over hoe wij als christelijke gemeente helend aanwezig kunnen zijn voor vrouwen die incest ervaren hebben.
Met: dr. Adriana Balk-van Rossum

Workshop 2: Uit de praktijk van de spreekkamer van de VPSG; bespreekbaar maken van heilzame/onheilzame godsbeelden
In deze workshop gaan we aan de slag met zingevende gespreksvoering over seksueel misbruik en godsbeelden. We belichten vanuit de deskundigheid van de VPSG concrete gesprekssituaties en reflecteren op wat dat bij onszelf als professionals teweeg brengt. Vervolgens verkennen we hoe we kunnen ondersteunen bij het zoeken naar godsbeelden die helpend zijn.
Met: ds. Judith van der Werf en drs. Marjoleine Vosselman. Beiden zijn levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG, advies en ondersteuning bij vragen rond seksuele geweld, godsdienst en zingeving.

Workshop 3: Godsbeelden zijn mensbeelden, dus Godsbeelden zijn ook vrouwbeelden. Zou je zeggen…
In deze workshop wordt de relatie tussen Godsbeelden en vrouwbeelden uitgediept. Welke taal, welke beelden voor God gaan rond in het alledaagse theologiseren van en met vrouwen met geweldservaringen. Zijn daar (Gods-)beelden bij die het mens-zijn, het vrouw-zijn van vrouwen bevestigen en bekrachtigen?
Met: dr. Anne-Claire Mulder. Zij is universitair docente vrouwen- en genderstudies theologie en stagedocente aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen. Op dit moment houdt zij zich vooral bezig met het thema religieuze autoriteit. Daarnaast denkt ze na over de relatie tussen vrouwbeelden en Godsbeelden en over thema’s als goddelijk worden of het goddelijke belichamen.

Workshop 4: Vergeven?
“Vergeven en vergeten / is zwaarder dan het lijkt – je blijft zo heel veel weten / naarmate tijd verstrijkt.” Zo begint een gedichtje van Coot van Doesburg, waarmee ook mijn masterscriptie begint. Hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar vergeving na misbruik in het pastoraat. Kan er in een dergelijke situatie sprake zijn van vergeving? En: moet je dat willen? Kun je voorwaarden stellen aan vergeving? En wat zegt de Bijbel er eigenlijk over?
Deze – en wie weet, meer – vragen komen in deze workshop aan de orde. We werken in verschillende werkvormen met je eigen inbreng/vragen.
Met: Emsi Hansen-Couturier, predikant-in-opleiding aan de PThU Amsterdam (jaar 3 van de master Gemeentepredikant)

Workshop 5: Trauma, macht, godsbeeld
Imprints van grensoverschrijdend gedrag door volwassenen kunnen van grote invloed zijn op het godsbeeld dat kinderen en toekomstige volwassenen bij zich dragen. Het godsbeeld kan volledig ten gronde gaan of als hulpstructuur voor coping gaan gelden. Dissociatieve persoonlijkheden kunnen zich uiten in religieuze terminologie: wat te doen? Welke taal voor trauma en macht kan herstel bevorderen in religieuze zin?
Met: Remy Jacobs (1969) is priester, geestelijk verzorger, dichter. Hij speelde in de voorstelling “Als ik de liefde niet heb” met Marjolijn van Heemstra zijn eigen autobiografische rol en vertelde zijn verhaal. In zijn onderzoek staat telkens de verbinding centraal tussen de kwetsbaarheid van mensen en de effecten van gezond geloof.

Download de flyer voor alle informatie in één overzicht.

Aanmelden en overige informatie:

U kunt zich aanmelden via het formulier op deze pagina met uw voorkeurskeuze voor een workshop.

Het boek De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring van Adriana Balk-van Rossum is ter plekke te verkrijgen voor € 25,- (contant).

PThU Amsterdam

De Boelelaan 1105
Amsterdam
Toon op Google Maps